Contents

Thuctaptotnghiep.net xin gửi đến các bạn bài báo cáo thực tập marketingChiến lược marketing sản phẩm cà phê Highlands Coffee đạt 9 điểmđể các bạn viết báo cáo thực tập tôt nghiệp của mình.

LỜI NÓI ĐẦU

Sau nhiều năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đ ã có những bước chuyển biến khích lệ, cơ cấu kinh tế thay đổi mạnh mẽ, tạo điều kiện c ho nhiều ngành kinh doanh phát triển, trong đó có ngành dịch vụ.Nắm bắt được xu hướng và nhu cầu thị trường,Cô ng ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên ( Highlands Coffee) đã ra đời trong vài trò là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh do anh dịch vụ cà phê , ăn uống.
Cùng với những biến động thị trường và đặc thù của lĩnh vực kinh do anh, hiện nay công ty còn vấp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh do anh mà nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường vĩ mô trong và ngoài nước như: tỷ giá hối đoái thay đổi, tình hình lạm phát cao, tình trạng thất nghiệp gia tăng, lãi s uất cho vay cao gây ảnh hưởng ít nhiều đến ngành dịch vụ nói riêng và các ngành khác nói chung. Đứng trước tình hình đó, công ty đang có những nỗ lực phấn đấu để vượt qua những khó khăn.
Xuất phát từ những vấn đề khó khăn hiện nay, cùng với việc nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh do anh của công ty tôi chọn đề tài: “ TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI VÀ NGÂN SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM MỚI CỦA HIGHLANDS COFFEE-CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN”
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài này có ba mục tiêu nghiên cứu:
– Tìm hiểu chiến lược phát triển sản phẩm mới và ngân sác h marketing cho sản phẩm mới của Highlands Coffee.
– Phân tích tình hình thực tiễn công tác marketing của Highlands Coffee để phát hiện ra những ưu điểm và những mặt tồn tại.
– Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng c ao hiệu quả mar kting và quản lí ngân s ách mar keting cho Highlands Coffee.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

– Đối tượng nghiên cứu:Tình hình mar keting sản phẩm mới và ngân sách mar keting cho sản phẩm mới tại Highlands Coffee
– Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: nghiê n cứu tại công ty cổ phần cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee)

Phạm vi thời gian: Nghiê n cứu trong giai đoạn 2010-2012
4. Phương pháp ng hiên cứu
Để nghiên cứu đề tài, các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng là:
– Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu
– Phương pháp quan sát
– Phương pháp phỏng vấn thu thập thông tin thực tế.
5. Kết cấu của đề tài
– Chương 1: Cơ sở lý luận chung c hiến lược phát triển sản phẩm.
– Chương 2: Giới thiệu chung về công ty cổ phần cà phê Cao Nguyên và thực trạng liên quan đến chiến lược phát triển sản phẩm mới và ngân s ách mar keting cho sản phẩm mới.
– Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị về vấn đề chiến lược phát triển sản phẩm mới.

TẢI TÀI LIỆU

dịch vụ làm báo cáo thực tập đã giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, nếu bạn gặp khó khăn gì trong quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi để giúp đỡ

News Reporter