Speaking Lesson: Cách hỏi đường trong tiếng Anh – How to ask for directions

Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh.

Một người bạn của chúng tôi lần đầu đến London và anh ấy phải hỏi đường rất nhiều lần để đến đúng địa điểm của mình. Hãy xem những cụm từ mà anh ấy sử dụng nhé.

Can you tell me how to get to the nearest toilet, please?
(Anh làm ơn chỉ cho tôi nhà vệ sinh gần nhất nằm ở đâu được không?)
To the nearest toilet? Yes, you just go down the stairs here, turn right and it’s just on your right.
(Nhà vệ sinh gần nhất ấy à, anh xuống tầng, rẽ trái và nhìn sang phải là sẽ thấy.)

Hỏi đường trong tiếng Anh

Hỏi đường trong tiếng Anh

“Turn right” (rẽ phải) và “Turn left” (rẽ trái) là những cụm từ đơn giản dùng để chỉ hướng đi. Còn nếu bạn muốn nói đến địa điểm ở phía bên nào của người hỏi thì có thể sử dụng hai cụm từ khác là “on your left” (phía bên trái nơi anh đang đứng) và “on your right” (phía bên phải nơi anh đang đứng).

Hãy xem một cách nói khác của “rẽ trái” và “rẽ phải”.

- Can I ask you how to get to the nearest bus stop please?
(Tôi có thể hỏi anh đường đến bến xe buýt gần nhất được không?)
- Just go straight to the bottom there, just take a left turn, take a left turn – and that’s it, yeah, it’s just round the corner.
(Anh chỉ việc đi thẳng đến cuối phố, sau đó rẽ phải, nó nằm ở đâu đó góc đấy thôi!)

Trong trường hợp khác, “Keep going” được dùng khi bạn muốn nói ai đó phải đi một đoạn trước khi rẽ hoặc trước khi đến nơi.

- I was wondering if I could ask you how to get to the nearest tube station?
(Anh có thể bày cho tôi đường đến bến xe điện ngầm gần nhất được không?)
- Err, you could use Holborn tube station, which is straight down Oxford street, turn right and keep going up Kingsway and you won’t miss it, it’s on the right.
(À vâng, anh có thể đến ga Holborn, bây giờ anh đi đường Oxford, rẽ phải đến đường Kingsway, đi một đoạn nữa, nó ở tay phải của anh, rất dễ nhìn thấy.)

Sau đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại một số lỗi thường mắc phải khi hỏi và chỉ đường.

1. Câu nào đúng trong hai câu sau: ‘The building is at your right’ or ‘The building is on your
right’ ?

Đáp án là câu thứ hai, giới từ được sử dụng là “on”.

2. Câu nào đúng trong hai câu sau:: ‘Take a left’ or ‘Have a left’?

Đáp án là câu thứ nhất, ‘Take a left’ là rẽ trái còn ‘Have a left’ không có ý nghĩa gì cả.

3. Câu nào hàm ý “rẽ phải” : ‘Go right to the end of the road’ or ‘Go right at the end of the road’?

Đáp án là câu thứ hai “rẽ phải ở phía cuối con đường”, ‘Go right to the end of the road’ sẽ mang nghĩa là “đi dọc hết con đường”.

Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, hãy cùng tổng kết lại các cách hỏi và chỉ đường. Bạn nhấn vào bức ảnh để xem rõ hơn nhé!

Hỏi đường trong tiếng Anh

Hỏi đường trong tiếng Anh

Biên tập: Thanh Huyền – chuyên viên tư vấn học tiếng Anh giao tiếp của InFocus

2 Comments

Ý kiến của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

More in Speaking (14 of 35 articles)