105 Cấu trúc No longer và Any more trong tiếng Anh mới nhất

Cấu trúc no longer dùng để nói về sự kết thúc của một hành động hoặc trạng thái. “There is no failure except in no longer trying.” (Không có cái gọi là thất bại, trừ khi bạn ngừng cố gắng.) Cùng tìm hiểu chi tiết cấu trúc No longer và any more trong bài viết đưới đây nhé!

Cấu trúc No longer và cách dùng

No longer là gì?

Trong tiếng Anh, No longer (hoặc Not any longer) được dùng để nói về sự kết thúc của một hành động hoặc trạng thái. Có thể dịch hai từ này ra là “không còn nữa”, trái nghĩa với từ “still” (vẫn).

Cấu trúc No longer

S + no longer + V 

S + modal verb/ to be + no longer 

hoặc

S + trợ động từ + not + V + any longer

(Ai đó không còn làm gì nữa)

Lưu ý: một chút là cấu trúc No longer là cấu trúc mang tính trang trọng hơn Not any longer.

Ví dụ:

 • Daniel no longer works for that company. He got a new job. 

= Daniel doesn’t work for that company any longer. He got a new job.

Daniel không còn làm việc cho công ty đó nữa. Anh ấy đã có việc mới.

 • I could no longer stand it. 

= I couldn’t stand it any longer.

Tôi không thể chịu nổi việc này nữa.

 • She is no longer a bad student. 

= She is not a bad student any longer.

Cô ấy không còn là một học sinh kém nữa.

>>> Có thể bạn quan tâm: các khóa học tiếng anh online uy tín

Cách dùng cấu trúc No longer

nngSmoYeQlacsyk4NROkMjz66MOTFjBQ2dfE26yf

Ta có thể bắt gặp cấu trúc No longer ở nhiều vị trí khác nhau trong câu.

 • No longer đứng giữa chủ ngữ và động từ chính

Ví dụ:

 • My family no longer lives here, we moved 4 months ago. 

Gia đình tôi không còn sống ở đây nữa, chúng tôi đã chuyển đi 4 tháng trước.

 • If you no longer love me, I will let you go.

Nếu như em không còn yêu anh nữa, anh sẽ để em đi.

 • It no longer rains.

Trời hết mưa rồi.

 • Khi có động từ tình thái (modal verb), no longer sẽ đứng sau động từ tình thái 

Ví dụ:

 • I can no longer run as quickly as I used to. 

Tôi không thể chạy nhanh như ngày trước nữa.

 • Sarah could no longer sing. She has been singing for 2 hours. 

Sarah không thể hát nữa. Cô ấy đã hát liên tục 2 tiếng rồi.

 • They should no longer help him. He needs to do things on his own. 

Họ không nên giúp anh ấy nữa. Anh ấy cần làm mọi việc tự lập.

 • No longer đứng sau động từ to be

Ví dụ:

 • Lily said she was no longer a cashier, she worked as a housewife then.

Lily không còn là thu ngân nữa, giờ cô ấy là nội trợ.

 • This dress is no longer mine. I gave it to my sister. 

Chiếc váy này không còn là của tôi nữa. Tôi đã đưa cho em gái.

 • The computer is no longer broken. John has fixed it.

Chiếc máy tính không còn hỏng nữa. John đã sửa nó.

 • Cấu trúc No longer đảo ngữ

Trong phong cách trang trọng, cấu trúc no longer thường được đứng ở vị trí đầu câu

No longer + trợ động từ/ to be + S + V-inf

Ví dụ:

 • No longer does Jane dream of becoming a supermodel.

Jane không còn mơ được làm siêu mẫu nữa.

 • No longer is he poor, he became rich suddenly last year.

Anh ấy không còn nghèo nữa, anh ấy đột nhiên giàu lên năm ngoái.

 • No longer did Maika study in England.

Maika đã không còn học ở Anh nữa.

Phân biệt cấu trúc No longer và Any more

Hai cấu trúc này có ý nghĩa trong câu là “không còn nữa” nhưng cách dùng lại có sự khác biệt.

Cấu trúc No longer trang trọng hơn any more

Đôi khi No longer có thể nghe không tự nhiên lắm khi nói chuyện với nhau hàng ngày.

Ví dụ:

 • John and Sarah broke up and aren’t wife and husband any more.

John và Sarah đã chia tay và không còn là vợ chồng nữa.

 • John and Sarah divorced last month, therefore, they are no longer wife and husband.

John và Sarah đã ly hôn tháng trước, do đó, họ không còn là vợ chồng nữa.

Anymore đứng ở cuối câu, dùng trong câu phủ định, No longer dùng trong câu khẳng định

 • I don’t want to talk to him any more/ anymore. 

= I no longer want to talk to him.

Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa.

 • They don’t play football any more/ anymore. 

= They no longer play football.

Any more còn mang nghĩa “nữa” về mặt số lượng, thường dùng trong câu hỏi

Ví dụ:

 • Hey, are there any more apples? 

Có còn quả táo nào nữa không?

 • Is there any more milk tea?

Còn chút trà sữa nào nữa không?

Lưu ý:

 • “Any more” và “Anymore” không phải một từ.
 • Khi nói về “không còn nữa” về mặt thời gian, cả hai cấu trúc này mang nghĩa như nhau (giống cấu trúc no longer).
 • Khi nói về mặt số lượng, ta chỉ dùng được Any more.

>>> Mời xem thêm: Các tính từ ngắn và tính từ dài trong tiếng Anh