111 Bài tập thuế giá trị gia tăng có đáp án ôn công chức thuế 2021 mới nhất

Bài tập thuế giá trị gia tăng có đáp án ôn công chức thuế 2020′. Sưu tầm từ các group chủ yếu là từ group cùng ôn thuế của anh Phong

Bài tập thuế giá trị gia tăng có đáp án ôn công chức thuế 2021

Update một số bài tập thuế giá trị gia tăng 2021

Mình thắc mắc một số điểm sau đây, mong được mn giải đáp:
1: tại sao lương thuyền viên làm việc trên hãng tàu quốc tế lại dc miễn thuế tncn.
2. Tại sao các dịch vụ tài chính, ngân hàng chứng khoán lại ko chịu thuế gtgt
3. Tại sao đối với xuất khẩu dịch vụ, nếu thiếu chứng từ thanh toán qua bank thì VAT đầu ra bằng 0, VAT đầu vào ko dc trừ. Theo m suy luận thì ko chứng minh dc là đã bán dc hàng đó ra nước ngoài (vì ko c từ thank toán qua bank), nên ko dc khấu trừ đầu ra, còn đầu vào vẫn dc chứ nhỉ. Mn giải thích giùm với.
4. Với dv thanh toán qua mạng, bán vào khu phi thuế quan tại sao lại ko dc áp dụng thuế VAT 0%. Tương tự với việc bán xe ô tô.

Đáp án:

1. Các thuyền viên làm việc vất vả, lênh đênh nhiều tháng ngoài khơi, nên miễn thuế cho họ
2. Chỉ không đánh thuế đối với 1 số dịch vụ thôi như bảo lánh, cho vay, tín dụng…Theo mình là để khuyến khích phát triển các ngành này
4. Vì ko biết họ mua ô tô để đi lại trong khu phi thuế quan hay là đi ở ngoài. Tương tự với dịch vụ mạng

Câu 4: Một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2018
có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) như sau:
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa (chưa có thuế GTGT): 25 tỷ đồng.
2. Tổng chi phí SXKD thực tế phát sinh: 23 tỷ đồng. Trong đó:
– Chi tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế (có chứng từ nộp phạt theo quy định): 0,04 tỷ
đồng.
– Chi trả lãi vay vốn của các cá nhân trong doanh nghiệp: 0,42 tỷ đồng để phục vụ hoạt
động SXKD (vay với lãi suất 14%/năm, có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, thanh toán
qua ngân hàng theo quy định). Lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời
điểm vay 8%/năm.
– Chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (có hóa đơn, chứng từ, thanh toán qua ngân
hàng theo quy định): 0,3 tỷ đồng.
– Chi trả thù lao cho sáng lập viên doanh nghiệp không tham gia điều hành sản xuất, kinh
doanh (có hồ sơ, chứng từ đầy đủ): 0,06 tỷ đồng.
– Các khoản chi phí còn lại đều đáp ứng điều kiện chi phí được trừ theo quy định của luật
thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
3. Các khoản thu khác
– Thu nhập từ hoạt động thanh lý phế liệu, phế phẩm: 0,1 tỷ đồng.
– Thu nhập từ hoạt động góp vốn với doanh nghiệp trong nước được chia từ trước khi
nộp thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng.
4. Doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ 10% trên thu nhập tính
thuế TNDN.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp năm 2018? Biết rằng, doanh
nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ và không thuộc trường hợp có giao dịch liên kết năm 2018,
doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo thuế suất 20%, không được miễn, giảm thuế TNDN,
không có lỗ từ các năm trước chuyển sang.
Đáp án:
Dthu: 25 tỷ
Tổng cpps:23 tỷ
Cpkdt= 0,04+0,06+0,06=0,16tỷ
Cpdt=23-0,16=22,84tỷ
Tnkhac=0,1+1,5=1,6 tỷ
TNCT= 25-22,84+1,6=3,76tỷ
TNTT= 3,76-0-0= 3,76 tỷ
Thuế Tndn pn= (3,76-3,76*10%)*20%=
0,6768 tỷ

Bài 1 Bài tập thuế giá trị gia tăng có đáp án

ngolongnd Bai tap thue gia tri gia tang co dap an

 

Đáp án:

– Doanh thu bán phân bón theo hình thức đại lý bán đúng giá là 1.230, hoa hồng được hưởng theo giá chưa có thuế GTGT là 123trđ: thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế gtgt
– Bán cho công ty TNHH Long Giang 20.000 thùng carton 5 lớp với giá chưa thuế gtgt 23.000đ/cái và bán bao bì nhựa pp15.000kg với giá chưa bao gồm thuế gtgt là 94.000 đ/kg
Giá tính thuế: 23.000*20.000 + 15.000*94.000 = 1.870trđ
Thuế gtgt đầu ra= 1.870*10%= 187trđ
– Bán phân bón cho hộ cá thể với doanh thu chưa bao gồm thuế gtgt là 300trđ:
Thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
– Bán thuốc tăng trưởng và diệt nấm cho trồng trọt, trị giá chưa bao gồm thuế gtgt là 716trđ
Giá tính thuế: 716trđ
Thuế gtgt đầu ra= 716*5% = 35.8 trđ
 Tổng thuế GTGT đầu ra = 187+ 35.8 = 222.8 trđ
– Nhập khẩu 20.000kg nhựa PP trị giá lô hàng 200trđ
Giá tính thuế nhập khẩu 200tr
Thuế nhập khẩu:200 * 5% = 10trd
Thuế bảo vệ môi trường: 50.000*20.000= 1000trđ
Giá tính thuế gtgt = 200+10+1000 = 1210 trđ
Thuế gtgt hàng nhập khẩu = 1210*10%=121 trđ
– Mua 15.000 thừng Carton:
Giá tính thuế: 15.000*20.000 = 300tr
Thuế giá trị gia tăng đầu vào = 300*10%= 30trđ
– Mua thuốc tăng trưởng và diệt nấm của công ty cổ phẩn Hiển Long với giá chưa thuế gtgt 516trđ:
Giá tính thuế: 516trđ
Thuế gtgt đầu vào = 516*5%= 25.8 trđ
– Chi phí sửa chữa nhà kho chứa hàng dùng chung cho cả công ty với trị giá chưa bao gồm thuế gtgt là 100trđ
Giá tính thuế 100trđ
Thuế gtgt đầu vào= 100*10%*(123+1.870+716)/(123+1.870+300+716)= 9.003 trđ
– Thuế gtgt đầu vào của hàng hóa dịch vụ khác đủ đều kiện khấu trừ là 20trđ
Thuế gtgt đầu vào = 20trđ
 Tổng thuế GTGT đầu vào = 121+ 30 + 25.8 + 9.003 +20 = 205.803 trđ
Thuế gtgt phải nộp trong kỳ= Thuế gtgt đầu ra – Thuế gtgt đầu vào = 222.8 – 205.803 = 16.997 trđ
Vậy thuế gtgt doanh nghiệp phải nộp trong kỳ là 16.997 trđ
 

Bài 2:

 
Công ty TNHH HN kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ tính thuế Quý 4 năm 2017 có các nghiệp vụ sau:
+ Xuất bán 20 máy tuốt lúa cho Công ty HC, đơn giá 5.000.000 đ/máy.
+ Bán 5 tấn đường cho công ty WKT, giá bán chưa thuế GTGT là 18.000.000 đồng/tấn
+ Nhận ủy thác nhập khẩu 1.000 hộp sô cô la, đơn giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/hộp, hoa hồng ủy thác là 5% theo giá chưa thuế GTGT.
+ Mua 15 máy tuốt lúa của Công ty AM, đơn giá 4.000.000 đ/máy. Công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản.
+ Mua 10 tấn đường của Công ty cổ phần Lam Sơn, đơn giá đã bao gồm thuế GTGT là 17.600.000 đ/tấn. Công ty chưa thanh toán cho người bán.
+ Giá trị mua vào không tách riêng được 30.000.000 đ, thuế GTGT 3.000.000 đ
+ Trong quý công ty nhận được quyết định truy thu thuế làm giảm số thuế được khấu trừ năm 2015 là 11.000.000 đ.
+ Phát hiện Quý 2/2017: kế toán kê khai sai số học dẫn đến tăng thuế GTGT được khấu trừ là 3.000.000 đ và phát hiện kê khai trùng một hoá đơn đầu ra Giá trị 60.000.000 đ, Thuế 6.000.000 đ. Biết rằng, trên tờ khai chính thức Quý 2 có số thuế phải nộp là 1.000.000 đ
a. Tính số thuế phải nộp và lập tờ khai Quý 4 năm 2017
ĐÁp án
 
* Thuế GTGT đầu ra
– Xuất bán 20 máy tuốt lúa cho Công ty HC, đơn giá 5.000.000 đ/máy -> Sản phẩm không chịu thuế GTGT
– Bán 5 tấn đường cho công ty WKT, giá bán chưa thuế GTGT là 18.000.000 đồng/tấn:
5 x 18.000.000 x 5% = 4.500.000 đ
– Nhận ủy thác nhập khẩu 1.000 hộp sô cô la, đơn giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/hộp, hoa hồng ủy thác là 5% theo giá chưa thuế GTGT
1.000 x 200.000 x 5% x 10% = 1.000.000 đ
-> Tổng số thuế GTGT đầu ra là:
4.500.000 + 1.000.000 = 5.500.000 đ
* Thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ:
– Mua 15 máy tuốt lúa của Công ty AM, đơn giá 4.000.000 đ/máy. Công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản -> Không được khấu trừ vì đây là sp ko chịu thuế GTGT
– Mua 10 tấn đường của Công ty cổ phần Lam Sơn, đơn giá đã bao gồm thuế GTGT là 17.600.000 đ/tấn
10 x 17.600.000/(1+5%) x 5% = 8.380.952,38 đ
– Giá trị mua vào không tách riêng được 30.000.000 đ, thuế GTGT 3.000.000 đ thì số thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ là:
3.000.000 x (5×18.000.000 + 1.000×200.000×5%) / (20×5.000.000 + 5×18.000.000 + 1.000×200.000×5%) = 1.500.000 đ
-> Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là:
8.380.952,38 + 1.500.000 = 9.880.952,38 đ
* Trong quý công ty nhận được quyết định truy thu thuế làm giảm số thuế được khấu trừ năm 2015 là 11.000.000 đ. -> quý này nộp thêm 11.000.000 đ
* Phát hiện Quý 2/2017: kế toán kê khai sai số học dẫn đến tăng thuế GTGT được khấu trừ là 3.000.000 đ và phát hiện kê khai trùng một hoá đơn đầu ra Giá trị 60.000.000 đ, Thuế 6.000.000 đ. Biết rằng, trên tờ khai chính thức Quý 2 có số thuế phải nộp là 1.000.000 đ
– Theo tờ khai thì Quý 2/2017 thì số thuế phải nộp là 1.000.000 -> Thuế GTGT ĐR – Thuế GTGT ĐV ĐKT = 1.000.000 đ
– Nếu kê khai đúng thì thuế GTGT ĐR là:
Thuế GTGT ĐR – 6.000.000 – (thuế GTGT đầu ra – 3.000.000) = 1.000.000 – 6.000.000 + 3.000.000 = – 2.000.000 đ -> Quý 2/2017 còn đc khấu trừ 2.000.000 đ
=> Thuế GTGT phải nộp quý 4/2017 là:
5.500.000 – 9.880.952,38 + 11.000.000 – 2.000.000 = 4.619.047,62 đ
ngolongnd dap an 2

ngolongnd dap an 1

Bài số 3

Công ty TNHH Hiền Nhuần là công ty sản xuất và kinh doanh thủy sản, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kỳ tính thuế tháng 8/2020 có số liệu như sau:
1. Bán 3 tấn cá Basa nguyên con do công ty mua của các hộ dân cho Công ty A với giá bán chưa có thuế GTGT là 15.000 đ/kg. Công ty A đã ứng trước 22.000.000 đ bằng tiền mặt, số còn lại thanh toán đầy đủ qua ngân hàng.

2. Xuất khẩu 4 tấn phi lê cá Basa cho công ty Naizu của Nhật Bản với giá bán chưa có thuế GTGT là 3,2 USD/kg

3. Bán 5.000 nồi cá Basa kho tộ đã tẩm ướp gia vị cho hệ thống siêu thị Coopmart với giá chưa có thuế GTGT là 23.000 đ/nồi. Phía người mua mới thanh toán 70.000.000 đ, số còn lại sẽ thanh toán vào hợp đồng sau.

4. Mua 50 tấn cá ba sa nguyên con của các hộ dân với giá đã bao gồm thuế GTGT là 11.000 đ/kg. Công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản.

5. Mua 3 tấn thức ăn cho cá của Công ty thủy sản Hoài Nhơn, giá chưa có thuế GTGT là 2.500 đ/kg. Công ty chưa thanh toán cho bên bán.

6. Thanh toán tiền điện qua ngân hàng cho công ty điện lực, giá chưa có thuế GTGT là 225.000.000 đ.


7. Công ty mua vào nhiên liệu của Công ty xăng dầu Cửu Long với giá chưa có thuế GTGT là 38.000.000 đ. Công ty đã thanh toán qua ngân hàng.

8. Bán phi lê cá ba sa do công ty tự nuôi cho Công ty B, giá chưa có thuế GTGT là 78.000.000 đ.

Yêu cầu: Tính thuế GTGT công ty phải nộp trong kỳ. Biết rằng tỷ giá tính thuế là 1 USD= 23.000 đ

 
Đáp án :
* Thuế GTGT đầu ra:
– Bán 3 tấn cá nguyên con mua của hộ nông dân cho công ty A -> ko phải kê khai tính nộp thuế GTGT
– Xuất khẩu 4 tấn phi lê cá Basa cho công ty Naizu của Nhật Bản với giá bán chưa có thuế GTGT là 3,2 USD/kg:
4.000 x 3,2 x 23.000 x 0%= 0 đ
– Bán 5.000 nồi cá Basa kho tộ đã tẩm ướp gia vị cho hệ thống siêu thị Coopmart với giá chưa có thuế GTGT là 23.000 đ/nồi:
5.000 x 23.000x 10%= 11.500.000 đ
– Bán phi lê cá ba sa do công ty tự nuôi cho Công ty B, giá chưa có thuế GTGT là 78.000.000 đ -> Đối tượng không chịu thuế GTGT
-> Tổng số thuế GTGT đầu ra là: 11.500.000 đ
* Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
– Mua 50 tấn cá ba sa nguyên con của các hộ dân với giá đã bao gồm thuế GTGT là 11.000 đ/kg -> ko được khấu trừ vì đây là sp ko chịu thuế
– Mua 3 tấn thức ăn cho cá của Công ty thủy sản Hoài Nhơn, giá chưa có thuế GTGT là 2.500 đ/kg -> ko được khấu trừ vì đây là sp ko chịu thuế
– Tiền điện:
225.000.000 x 10% x (3.000×15.000 + 4.000×3,2×23.000 + 5.000×23.000)/(3.000×15.000 + 4.000×3,2×23.000 + 5.000×23.000 + 78.000.000) = 19.203.606,31 đ
– Nhiên liệu:
38.000.000 x 10% x (3.000×15.000 + 4.000×3,2×23.000 + 5.000×23.000)/(3.000×15.000 + 4.000×3,2×23.000 + 5.000×23.000 + 78.000.000) = 3.243.275,73 đ
-> Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là: 19.203.606,31 + 2.243.275,73 = 22.446.882,04 đ
=> Thuế GTGT phải nộp là:
11.500.000 – 22.446.882,04 = – 10.946.882,04 đ
=> Kỳ này công ty ko phải nộp thuế, kỳ sau đc khấu trừ tiếp 10.946.882,04 đ
ngolongnd loi gian
 
 

Bài 4

Công ty TNHH Hiền Nhuần sản xuất sản phẩm A có trụ sở tại Thanh Hóa, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong quý 2 năm 2020 có số liệu sau:
+ Nhập khẩu thiết bị sản xuất sản phẩm A, giá nhập tại cửa khẩu 100.000 USD, thuế nhập khẩu 10.000 USD, thuế TTĐB 71.500 USD
+ Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm lệnh điều động nội bộ giao cho cửa hàng hạch toán phụ thuộc tại Thanh Hóa 10.000 sản phẩm A. Cuối quý, cửa hàng hạch toán phụ thuộc 9.000 sản phẩm A, giá bán chưa thuế GTGT 90.750 đ/sản phẩm.
+ Tiêu thụ trong nước 40.000 sản phẩm A, giá bán chưa thuế GTGT là 90.750 đ/ sản phẩm.
+ Ủy thác cho Công ty XNK Minh Đạt xuất khẩu 50.000 sản phẩm A, giá bán tại cửa khẩu xuất 65.000 đ/sản phẩm. Hàng đã xuất khẩu hết, hoa hồng ủy thác chưa thuế GTGT đã thanh toán cho Công ty Minh Đạt 10% trị giá hàng xuất khẩu
Yêu cầu:
1. Anh chị hãy cho biết thời hạn kê khai và nộp thuế quý 2 năm 2020 của Công ty
2. Tính thuế GTGT công ty phải nộp trong quý, biết rằng:
+ Tỷ giá tính thuế là 1USD= 23.000 đ. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế ở khâu nhập khẩu. Hàng xuất khẩu có đầy đủ hồ sơ theo quy định
+ Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào khác trong quý phục vụ cho hoạt động kinh doanh tập hợp trên hóa đơn GTGT 100.000.000 đ. Hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn, chứng từ theo quy định, thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
+ Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm A, TSCĐ là 10%
 
Đáp án:
1. Thời hạn muộn nhất để Công ty kê khai và nộp thuế quý II năm 2020 là 31.07.2020
2.
* Thuế GTGT đầu ra:
– Bán 9.000 sp A giá chưa thuế GTGT 90.750 đ/sp:
9.000×90.750×10%= 81.675.000 đ
– Tiêu thụ trong nước 40.000 sp A giá chưa thuế là 90.750 đ/sp:
40.000×90.750×10%= 363.000.000 đ
– Xuất khẩu 50.000 sp A giá 65.000/sp:
50.000×65.000×0%=0 đ
=> Tổng số thuế GTGT đầu ra là:
81.675.000 + 363.000.000 + 0= 444.675.000 đ
* Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
– Nhập khẩu thiết bị sx sp A:
(100.000+10.000+71.500)x23.000×10%= 417.450.000 đ
– Hoa hồng ủy thác xuất khẩu cho công ty XNK Minh Đạt:
50.000×65.000×10%x10%= 32.500.000 đ
– Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào khác trong quý phục vụ cho hoạt động kinh doanh tập hợp trên hóa đơn GTGT 100.000.000 đ
=> Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là:
417.450.000 + 32.500.000 + 100.000.000 = 549.950.000 đ
=> Số thuế GTGT công ty phải nộp trong quý II năm 2020 là
444.675.000 – 549.950.000= -105.275.000 đ
 

Bài số 5

 
Một nông trường trồng và chế biến dứa nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong quý có tình hình như sau:
1. Tiêu thụ trong quý
– Doanh thu xuất khẩu dứa tươi 100 triệu đồng
– Doanh thu chưa thuế GTGT của dứa hộp bán trong nước 200 triệu đồng
– Doanh thu bán dứa tươi trong nước 50 triệu đồng
2. Tổng thuế GTGT đầu vào tập hợp từ các hóa đơn GTGT hợp pháp, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong quý là :
– Thuế GTGT dùng cho hoạt động chế biến dứa hộp 20 triệu đồng
– Thuế GTGT dùng cho hoạt động chế biến dứa tươi bán trong nước 10 triệu đồng, trong đó thuế GTGT đầu vào của phần giá trị tổn thất không được bồi thường 2 triệu đồng.
– Thuế GTGT đầu vào dùng chung là 30 triệu đồng. Nông trường không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho từng hoạt động.
Biết rằng: thuế suất thuế GTGT của dứa hộp 10%, dứa tươi ở khâu kinh doanh thương mại 5%.
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT nông trường phải nộp
 
Đáp án:
ngolongnd dap an 3

Kết luận: DN không phải nộp thuế GTGT trong kỳ và số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 25.714.
 

Bài tập 6

Tại một DN sản xuất nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế (là năm thứ hai kể từ khi thành
lập) có tình hình sau (Đơn vị tính : triệu đồng) : 1.Doanh thu tính thu nhập chịu thuế là 50.000
2.Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai là 40.000, bao gồm :
– Chi phí vật tư là 10.000; trong đó, phần bị tổn thất đã xác định được trách nhiệm bồi thường là 400, không xác
định được trách nhiệm bồi thường là 100.
– Thuế TNDN nộp thay cho một nhà thầu nước ngoài là 60.
– Chi phí khấu hao một bể nước sạch do doanh nghiệp đầu tư xây dựng trích theo chế độ quy định là 150.
– Chi phí thuê cửa hàng trả trước 3 năm theo giá chưa thuế GTGT là 600.
– Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả dài hạn sau khi đã bù trừ với lãi chênh lệch
đánh giá lại nợ phải trả dài hạn là 120.
– Thuế GTGT phải nộp của hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong năm là 200.
– Chi trang phục bằng tiền cho 30 nhân viên: 250 triệu đồng. Các khoản chi còn lại đều được
trừ theo quy định của pháp luật. 2.Thu nhập nhận được từ nước X (chưa ký hiệp định đánh thuế hai lần với
Việt Nan) sau khi đã nộp thuế thu nhâp cho nước ngoài là 270. Thu nhập trước thuế ở nước X là 300. Thuế suất thuế
TNDN ở nước X là 20%. Doanh nghiệp này được nước X cho giảm 50% thuế TNDN.
Yêu cầu : Xác định thuế TNDN mà doanh nghiệp này phải nộp trong năm tính thuế, biết rằng :
– Tất cá các khoản thu chi của doanh nghiệp đều có hóa đơn GTGT và chứng từ hợp pháp.
– Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài theo giá ròng, thuế nhà thầu do doanh nghiệp Việt Nam chịu.
– Trong năm doanh nghiệp được hoàn một khoản thuế nhập khẩu đã nộp của năm tính thuế trước là 200
– Thuế suất thuế TNDN áp dụng cho doanh nghiệp này là 22%. Doanh nghiệp này không được ưu đãi thuế TNDN.
 
Giải:
ngolongnd giai
 

Tài liệu cần lưu ý về thuế gtgt

Loader

Loading…

EAD Logo

Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [951.39 KB]