111 Đề thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên+ chuyên viên 2010 – chính thức mới nhất

Đề thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên+ chuyên viên 2010, tổng hợp đề thi kho bạc nhà nước chính thức gửi các bạn ôn thi

Đề thi QLNN ngạch Kế toán viên(đợt 1 – 2010)

 

Câu 1: Chức năng cơ bản quản lý kinh tế của nhà nước
Câu 2: Nghĩa vụ của công chức nhà nước? Liên hệ với bản thân nếu trúng tuyển vào KBNN?
Câu 3: Cơ cấu tỏ chức của KBNN? Bộ máy kế toán tại KBNN?

Câu 4:
Câu 5: Yêu cầu chung của sổ sách, chứng từ kế toán theo Luật kế toán?

 

Đề thì QLNN ngạch chuyên viên (đợt 1 – 2010)

Câu 1: Nêu chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong quản lý kinh tế.

Câu 2: Nêu khái niệm và nghĩa vụ của công chức.

Câu 3: Nêu những nhiệm vụ chủ yếu của Kho bạc Nhà nước.

Câu 4: Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ của ngân sách các cấp.

Câu 5: Nhiêm vụ và quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách.

 

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH – NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (ĐỢT 2 – 2010)

1/ Trình bày nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán được quy định trong Luật Kế toán?

2/ Trình bày quy định về việc mở sổ, ghi sổ, khoá sổ kế toán và nguyên tắc sửa chữa sổ kế toán theo luật kế toán?

3/ Trình bày nội dung cơ bản về kế toán và quýêt toán ngân sách nhà nước theo quy định tại luật NSNN ( 2002)?