111 Tài liệu, đề thi thi công chức, viên chức giáo viên Tiểu học, Mầm non mới nhất

Tài liệu, đề thi thi công chức, viên chức giáo viên Tiểu học, Mầm non Dạo gần đây, mọi người tìm kiếm rất nhiều về tài liệu thi công, viên chức giáo viên. Từ việc nộp hồ sơ ở đâu? Các tài liệu ôn thi công chức giáo viên tiểu học, mầm non. Các đề thi công chức của những năm trước và của một số quận, huyện đã thi. Nên hôm nay mình xin tổng hợp tất cả các tài liệu về thi công chức, viên chức giáo viên Tiểu học và Mầm non được update

Tài liệu, đề thi thi công chức, viên chức giáo viên Tiểu học, Mầm non

Mục lục

Tài liệu, đề thi thi công chức, viên chức giáo viên Tiểu học, Mầm non

Kinh nghiệm thi đỗ công chức giáo viên:

https://www.mocgin.com/2019/03/kinh-nghiem-e-thi-o-bien-che-giao-vien.html

Mẫu đăng kí dự tuyển thi viên chức:

https://drive.google.com/open?id=1BEFc56_WrzfXrGmeclfTpAleqBbH7BTZ

300 câu trắc nghiệm anh văn thi công chức giáo viên update 2019

https://drive.google.com/file/d/1BFCrDfGNcnniBG2c7sB6q7RyMN6jNIN6/view

400 câu hỏi phỏng vấn ôn thi công chức, viên chức giáo viên 2019

https://drive.google.com/file/d/1ESPVlNuuvgQPKXX4MHf6sLkR2v9rqfqz/view?fbclid=IwAR00p6kh2J7drDyaq72YWRPMpxvyd6Znm8j-GF34rwyyDzjT924dBIn4hOM

99 tình huống sư phạm và cách xử lý :

https://drive.google.com/file/d/1c7q13yJm4kl0jHpeHLyOdxv0WTdrA8ED/view

Đề thi mầm non và tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc 2019:

Đề tiểu học:

https://drive.google.com/file/d/1RetkdoLmCCG-BU6kBRqF9GTavkweuJSb/view

Đề mầm non:

https://drive.google.com/file/d/1i9Q3lJta61crt08KziGpmgOE1m4bmRqu/view

Các đề trắc nghiệm chuyên ngành tiểu học 2019-2020:

https://drive.google.com/file/d/1_i87JHIcM6D3Dkl-9DFZ0RmQE2pwJ0-G/view

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về luật viên chức update 2019(có đáp án):

https://drive.google.com/file/d/1Aucq40IY5ZQ-2qgZXetSiQduioNNsKxd/view

Hướng dẫn ôn tập dự tuyển công chức giáo viên tiểu học môn Tiếng Anh 2019:

https://drive.google.com/file/d/1hhsRYXMurjLG0Ca6l08FlTBWXB1FtkTJ/view

Các dạng bài tập Tiếng Việt cần thiết ôn thi công chức giáo viên:

https://drive.google.com/open?id=18vF7B0pGT3wF8U26LemNWoF2L53W9OYZ
Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên môn tin học 2019:

https://drive.google.com/open?id=15hBwahejhUAf1L_i6iVjzu_nBRfM71ni

Trắc nghiệm môn tin học có đáp án:

https://drive.google.com/open?id=1OuUT5S9HbVWLA0alxTvtD3-7pNS-3wCh

Đề thi trắc nghiệm chuyên ngành mầm non 2019:

https://drive.google.com/open?id=1SJDF5Y7KEsgRqCKtB6PDmdp6e8TfWUiS

Câu trắc nghiệm tin học bản PDF

https://lookaside.fbsbx.com/file/Cau%20hoi%20trac%20nghiem%20Tin%20hoc.pdf?token=AWwTcrx1i2TkhrhfF5jca4dOSjfFiHJYM7mcOz8Adzq2iW2HOky5Mr-

yLsd7NLisjPW7kXH-Dem5IMfWQtUM0NMmMVaTMFxPm9ucYSfwta4CdeC-

I_MHMDrpFxsARscI22ofpH1A0LNCbymsq0RqjTmZKxLfS4xFunnqugPOjZGsiw

Nên ngay sau khi nhận được danh mục tài liệu hệ thống đã lập tức tổng hợp và gửi các bạn để giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn.

1. Điều lệ trường tiểu học

Dieu_le_truong_tieu_hoc

2. Luật giáo dục 2019

Luat_giao_duc_2019

3. Nghị định 30 về công tác văn thư

Nghi_dinh_30_ve_cong_tac_van_thu

4. Nghị định 90 về đánh giá cán bộ công chức viên chức

Nghi_dinh_90_ve_danh_gia_can_bo_cong_chuc_vien_chuc

5. Nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục

Nghi_quyet_29_doi_moi_giao_duc

6. Quyết định 16 về đạo đức nhà giáo

Quyet_dinh_16_ve_dao_duc_nha_giao

7. Thông tư quy định chuẩn nghề giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Thong_tu_quy_dinh_chuan_nghe_nghiep_giao_vien_co_so_giao_duc_pho_thong

8. Thông tư tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học

Thong_tu_tieu_chuan_bo_nhiem,_xep_luong_giao_vien_tieu_hoc

9. Văn bản hợp nhất Luật Viên chức 2010 và 2019

Van_ban_hop_nhat_Luat_Vien_chuc_2010_va_2019