119 Lương công chức thuế là bao nhiêu? mới nhất

Lương công chức thuế là bao nhiêu? hay thu nhập 1 tháng của 1 công chức thuế ? Lương công chức thuế hiện nay bao nhiêu,Lương công chức thuế mới vào làm ? là câu hỏi mà nhiều bạn đang ôn thi công chức thuế thường băn khoăn hỏi. Liệu có màu hồng? Lương tập sự của công chức thuế 2021, lương công chức thuế hiện nay bao nhiêu? Có nên làm công chức thuế không, làm thuế vị trí nào tốt? ngon?

Lương tập sự của công chức thuế 2021

Lương tập sự của công chức thuế 2021

5tr3 với bậc 2.34 và 5tr9 với bậc 2.67

Theo thông tin được cung cấp:

1.490 x 1.99 (lương cơ bản)

+ 1.490 x 1.99 x 0.25 (phụ cấp công vụ 25%)

+ 1.490 x 1.99 x 0.6 (thu nhập tăng thêm)

– 1.490 x 1.99 x 0.95 (bảo hiểm)

+ phụ cấp công chức nữ

+ văn phòng phẩm

ngolongnd cong lai

1. Cách tính lương của công chức​

Tiền lương công chức được tính khác với cách tính lương trả cho người lao động trong doanh nghiệp. Tiền lương công chức được tính dựa vào mức lương cơ sở nhân hệ số lương và các khoản phụ cấp.

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 86/2019/QH14, mức lương cơ sở trong năm 2020 sẽ thay đổi như sau:

+ Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020: mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

+ Từ 01/7/2020 đến 31/12/2020: mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, để khắc phục tác động của dịch Covid-19, Quốc hội ra Nghị quyết 122/2020/QH14 về việc chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020. Như vậy, hiện nay mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức vẫn ở mức 1.490.000 đồng/tháng.

Theo đó, lương của cán bộ công chức được tính như sau:

Mức lương = 1.490.000 đồng x Hệ số lương hiện hưởng

2. Lương công chức ngành Thuế​

Lương công chức Thuế cơ bản không cao cũng không thấp. Ngành Thuế được hệ số phụ cấp là 1,8 (trong đó 1,6 nhận theo tháng và 0,2 nhận theo quý). Ngoài ra còn có 25% công vụ. Vậy lương công chức thuế mới vào ngành với hệ số 2,34 sẽ được tính như sau:

(1,6+0,25) x 2,34 x 1.490.000 = 6.450.210 đồng

Sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc sẽ thực nhận khoảng 6.000.000 đến 6.100.000 đồng

Trong 12 tháng đầu tiên tập sự, các bạn sẽ chỉ nhận 85% lương, khoảng 5.185.000 đồng

Hàng quý, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được nhận: 0.2 x 3 x 2.34 x 1.490.000 = 2.092.000 đồng

Ngoài ra còn có thêm 1 số khoản khác như khoán công tác phí: 500.000 đồng/tháng; Tiền hỗ trợ cho phụ nữ: 200.000 đồng/tháng (Tùy nơi và tùy phòng/đội số tiền có thể khác)

Vậy. Tổng thu nhập 1 quý của công chức mới khi kết thúc tập sự khoảng 22.000.000 đồng (xấp xỉ)

Chú ý thực tế:

Theo mình biết thì phụ cấp công vụ 25% tính trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
Như vậy công thức tính lương (bao gồm phụ cấp công vụ) phải là: (1,6 x 2,34 x 1.490.000) x 1,25 = 6.973.200 đồng. Sau khi trừ bảo hiểm bắt buộc (9,5%) sẽ còn khoảng 6.600.000 đồng.

lương công chức thuế mới vào làm hiện nay:

ngolongnd luong cong chuc thue

Cập nhật bảng lương cán bộ công chức, viên chức 2021

. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lương cơ sở 2021 của CBCCVC vẫn sẽ giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng.

Tiền lương là một trong những vấn đề được tất cả những người lao động quan tâm khi ứng tuyển vào một vị trí nào đó. Đối với những lao động làm việc trong cơ quan đơn vị của Nhà nước mức lương của họ được tính dựa trên hệ số tiền lương và mức lương cơ sở. Hệ số tiền lương phụ thuộc vào vị trí việc làm và trình độ chuyên môn của người lao động đó, nên với năm tuyển dụng mức lương khởi điểm của công chức, viên chức là khác nhau.

Cụ thể, theo Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Nhóm ngạch Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12
Kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên cao cấp hải quan – Nhóm A3.1
Hệ số lương 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00            
Mức lương 2021 9.238 9.774 10.311 10.847 11.384 11.920            
Kế toán viên cao cấp – Nhóm A3.2
Hệ số lương 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55            

Mức lương

2021

8.568 9.104 9.640 10.177 10.713 11.250            
Kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên chính hải quan – Nhóm A2.1
Hệ số lương 4.4 4.74 5.08 5.42 5.76 6.1 6.44 6.78        

Mức lương

2021

6.556 7.063 7.569 8.076 8.582 9.089 9.596 10.102        
Kế toán viên chính – Nhóm A2.2
Hệ số lương 4 4.34 4.68 5.02 5.36 5.7 6.04 6.38        

Mức lương

2021

5.960 6.467 6.973 7.480 7.986 8.493 9.000 9.506        
Kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan – Nhóm A1
Hệ số lương 2.34 2.67 3 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98      

Mức lương

2021

3.487 3.978 4.470 4.962 5.453 5.945 6.437 6.929 7.420      
Kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan – Nhóm A0
Hệ số lương 2.1 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89    
Mức lương 2021 3.129 3.591 4.053 4.515 4.977 5.439 5.900 6.362 6.824 7.286    
Nhân viên thuế, nhân viên hải quan và kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp vị trí công việc đang làm áp dụng hệ số lương công chức loại B
Hệ số lương 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06
Mức lương 2.771 3.069 3.367 3.665 3.963 4.261 4.559 4.857 5.155 5.453 5.751 6.049
Nhân viên thuế, nhân viên hải quan chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp phù hợp với vị trí công việc đang làm áp dụng hệ số lương công chức loại C
Nhóm C1
Hệ số lương 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63
Mức lương 2021 2.459 2.727 2.995 3.263 3.531 3.800 4.068 4.336 4.604 4.872 5.141 5.409
Nhóm C2
Hệ số lương 1.5 1.68 1.86 2.04 2.22 2.4 2.58 2.76 2.94 3.12 3.3 3.48
Mức lương 2021 2.235 2.503 2.771 3.040 3.308 3.576 3.844 4.112 4.381 4.649 4.917 5.185

Mức lương cơ sở năm 2021

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 .

– Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang.

3. Các khoản thu nhập khác​

Công chức Thuế sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi về chế độ tiền lương, phụ cấp, thưởng, ngoài giờ theo quy định của Pháp luật. Đối với các ngày lễ, tết, mức thưởng sẽ được quy định ở các văn bản cụ thể. Những bộ phận làm thứ 7, làm ngoài giờ sẽ được tính thêm lương ngoài giờ. Trong năm nếu không nghỉ hết số ngày phép thì cuối năm sẽ được hoàn lại tiền tương ứng với những ngày phép đó. Ngoài ra còn có hỗ trợ từ UBND các cấp, Tổng cục Thuế đối với các ngày quan trọng như Tết nguyên đán, thành lập ngành, 30/4, 2/9… Cuối năm sẽ có 1 khoản từ nguồn chi tiêu nội bộ của cơ quan. Nhìn chung, những khoản trên không cố định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ, từng địa phương… Nhưng nếu cộng lại trong năm, số tiền này so với lương cũng không hề nhỏ.

Bài viết đã hệ thống lại một cách cô đọng nhất về cách tính lương để các bạn dễ dàng hình dung, vấn đề này luôn được nhiều bạn quan tâm. Thu nhập trên không phải là cao nhưng có sự ổn định, đó cũng là lý do của nhiều bạn khi quyết định thi vào ngành Thuế. Trong chương trình tổng thể cải cách hành chính thì cải cách về tiền lương cho CBCC cũng là một nội dung rất được quan tâm. Nền công vụ ngày càng được hoàn thiện dẫn đến chế độ tiền lương cũng sẽ được cải thiện theo, vì vậy cách tính lương sẽ thay đổi rất nhiều trong thời gian tới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Trên đây là chia sẻ khái quát về tiền lương công chức Thuế năm 2020 để các bạn tham khảo, thực tế có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố. Tiền lương rất quan trọng nhưng không phải là tất cả trong sự nghiệp của các bạn. Nếu các bạn nhiệt huyết, đam mê, cống hiến, có trách nhiệm thì sẽ có nhiều cơ hội thành công và còn nhiều điều thú vị đang chờ các bạn ở phía trước. Nhưng trước tiên hãy cố gắng vượt qua kỳ thi này một cách suôn sẻ nhé. Mọi cố gắng sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Chúc các bạn ôn thi thật tốt và may mắn!

Trang phục ngành thuế

Tổng hợp các mẫu trang phục ngành thuế, trang phục công chức thuế hiện nay

ngolongnd trang phuc kho bac

ngolongnd trang phuc nganh thue

ngolongnd trang phuc nganh thue 2

ngolongnd trang phuc nganh thue 3

Tìm hiểu về thu nhập công chức thuế

Làm công chức đương nhiên có những quyền lợi nhất định. Các bạn học luật sẽ rõ tùy từng ngành, hệ số thêm so với lương cơ bản là bao nhiêu. Về lương thì cũng như lương các ngành khác, nhưng vì là ngành dọc nên có thêm hệ số phụ cấp 1,8 (cái này tương đương với bên abcxyz, abcxyz) nhưng lúc về hưu thì hệ số này ko còn nữa (abcxyz, abcxyz thì vẫn còn). (Tấc nhiên như mình đã từng làm viên chức nhà nước mình biết- 2,34x lương cơ bản – bảo hiểm .v.v hồi 2014 trước khi bỏ là hơn 2tr2 thì phải, bằng 1/3- 1/4 tháng lương đầu làm tư nhân).

 Lương công chức thuế  cơ bản không cao, cũng không thấp . So với Ngân hàng (từ 2015 trở về đây chắc tốt hơn), hoặc Cảng, Hải quan thì thấp, nhưng so với các công ty Tư nhân, hoặc các cơ quan nhà nước khác thì không thấp . Làm trong ngành Thuế thì vẫn được đi làm bên ngoài, nhưng mà với điều kiện là làm ngoài giờ hành chính. Còn nếu  mở Công ty thì tất cả CBCC NN đều không được đứng tên, chỉ có thể nhờ người đứng tên mà thôi.

1) Lương nhà nước và cụ thể lương thuế sau khi hết tập sự: =(1+0.6+0.25)* mức lương cơ sở * hệ số lương
Trong đó: 1.6 hệ số ngành ( chính xác 1.8 nhưng để lại 0.2 trả vào mỗi quý)
0.25 phụ cấp công vụ
Có thêm thưởng quý , các ngày lễ… trong năm.
Thời gian làm vc nghỉ t7; Cn và nếu có đi làm thì đc tính công làm thêm theo luật.
Bạn tự bấm máy tính rồi so sánh vs mức lương bên ngoài của bạn. Chứ đi so sánh các bank lớn, dn lớn thì khập khiễng quá đi mà đang mùa dịch thế này, thuế quá ổn so vs tình hình hiện tại.
 
2) Tầm 2-3 năm thuế sẽ tổ chức tuyển dụng 1 lần cả thi tuyển lẫn xét tuyển. Chỉ tiêu dự kiến dựa vào nhu cầu ở mỗi chi cục căn cứ vào số lượng nghỉ hưu và vị trí cv thôi. Còn lý do nghỉ bỏ ngành thì mình chịu vì đó thuộc vào lý do cá nhân rồi. Đỗ rồi hãy nghĩ đến chuyện thăng tiên hay vị trí cv chứ lo nghĩ xa vậy nhỡ tạch thì phí thời gian ngồi nghĩ quá đi. Heheee Còn chuyện ôn thi thì thật sự khốc liệt vì bản chất chỉ tiêu thì ít mà số ng dự tuyển quá đông nên có cạnh tranh là phải thô

Cơ hội thăng tiến từ công chức thuế

Cơ hội thăng tiến thì hoàn toàn phụ thuộc vào câu: “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Quan trọng nhất vẫn là chính bản thân phải thường xuyên trau dồi đạo đức, và nâng cao trình độ chuyên môn. Và thường thì  làm lâu mà có năng lực thì cũng được lên chức này chức nọ, có quyền này quyền kia. Bây giờ bổ nhiệm chức vụ điều phải qua bỏ phiếu kín hết (giống như bầu đại biểu abcxyz vậy). Anh ko có năng lực thì trong cơ quan ai người ta bỏ phiếu cho anh.

P/s: đặc biệt đừng nghĩ vào nhà nước sẽ có “tiền này, tiền nọ”. Cái đó là dành cho mấy xếp thôi, lính lác mới vô thì đừng có mơ nhé.

Xem thêm: Nên hay không nên làm công chức thuế

Công thức tính lương công chức thuế 2017 -2018

Thấy nhiều người quan tâm lương của một công chức thuế là bao nhiêu… anh post cho mọi người tham khảo, lương của một công chức mới vào ngành khi hết tập sự…
– (1.6+0.25) x 2.34 x 1.300.000=… (trong 1.6 thì 0.6 là hệ số ngành, 0.25 là 25% công vụ
– Cuối quý nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có thêm 0.2x 3x 2.34x 1.300.000=… (Năm 4 quý nhận 4 lần thôi, đừng có nhầm sang 12 tháng)
– Hàng tháng tuỳ từng nơi có thể có thêm 100-200k phụ cấp….
Hết cmnr đấy… :v (bonus: tới 1/7/2018 con số 1.300.000 kia chuyển thành 1.390.000…)
Đấy là thu nhập chưa trừ bảo hiểm nhé…

ngolongnd cong chuc thue

 

Nguồn: tổng hợp và thêm một số kinh nghiệm , cập nhập của cá nhân

Lương công chức thuế là bao nhiêu? (update 2019)

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 9/11 quy định từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu lên thành 1,49 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ để tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là mốc được dùng để tính hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản trích lập, các chế độ thưởng theo mức lương này.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước từ ngày 1/7/2019 cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định mới.

Với việc bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước được chia thành 6 ngạch (A3; A2; A1; A0; B; C) và 12 bậc hiện nay, việc điều chỉnh mức lương cở sở cũng giúp mỗi bậc trong từng ngạch tăng một phần so với mức thực lĩnh hiện nay.

Như với công chức loại A3, tính lương bậc 1, nhân hệ số 6,2, mức lương thụ hưởng hiện nay là 8,6 triệu đồng/tháng, nhưng từ tháng 7 năm sau sẽ được tăng lên 9,24 triệu đồng/tháng, tăng hơn 600.000 đồng mỗi tháng.

Tương tự với các công chức loại A2, thuộc nhóm 1 có hệ số lương nhân 4,4, mức lương hàng tháng sẽ tăng lên 6,56 triệu đồng từ 6,11 triệu đồng hiện nay.

Xem thêm lương các ngành khác:

Lương kho bạc hiện nay
Lương công chức thuế hiện nay
Lương Ngân hàng nhà nước hiện nay
Lương techcombank , vietcombank .v.v.
Lương kiểm soát nội bộ hiện nay
Lương công viên chức hải quan hiện nay
Lương ngân hàng nông nghiệp