135 8 Cấu Trúc Tiếng Anh Quan Trọng Tiêu Chuẩn Quốc Tế mới nhất

Mục lục

  • Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Quan Trọng
  • 📍 1 . Mệnh đề quan hệ tính ngữ:
  • 📍 2. Câu đảo ngữ:
  • 📍 3. Câu bị động:
  • 📍4. Chủ ngữ giả:
  • 📍 5. Mệnh đề phân từ:
  • 📍 6. Mệnh đề danh từ:
  • 📍 7. Sử dụng “seem, be likely, tend to”
  • 📍8. Các cấu trúc ngữ pháp quen thuộc khác như if, because, so…that, such…that, too…to, in order to, not only…but also, in spite of, etc.

Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Quan Trọng

Sử dụng chính xác và đa dạng hoá cấu trúc câu chính là bí quyết để đạt điểm cao ở tiêu chí Grammatical Range and Accuracy. 8 cấu trúc dưới đây tuy khá phổ biến nhưng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi làm bài thi Writing. 

📍 1 . Mệnh đề quan hệ tính ngữ:

Là mệnh đề phụ có chức năng như một tính từ bổ nghĩa cho danh từ bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó trong câu. Cái này thì chắc ai cũng đã biết nên Testuru sẽ ví dụ trực tiếp cho bạn nắm được rõ hơn.

– Ví dụ: “Some companies, especially those which have fewer employees, may decide to implement their own promotion policies”

=> Có thể sử dụng trường hợp mệnh đề quan hệ tính ngữ rút gọn “Some companies, especially those having fewer employees, may decide to implement their own promotion policies”.

📍 2. Câu đảo ngữ:

Hiện tượng đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh.

– Ví dụ: “The situation can hardly be handled properly without the agreement of all parties involved”
=> “Hardly can the situation be handled properly without the agreement of all parties involved”

📍 3. Câu bị động:

Câu bị động có thể giúp bài viết phong phú và đỡ nhàm chán. 

– Ví dụ: “Traffic has caused people living in big cities many problems”
=> “Many problems have been caused to people living in big cities by traffic”. 

Nhưng bạn không nên quá lạm dụng câu bị động trong bài viết, chỉ 1, 2 câu là đủ.
Recommend: Nên dùng ít nhất 1 câu bị động kiểu: “It is widely believed that…” hay “It cannot be denied that… để dẫn vào ý chính mà không làm thay đổi ý nghĩa câu.

📍4. Chủ ngữ giả:

Có thể sử dụng từ “It” làm chủ ngữ trong khi chủ thể thật của hành động nằm ở cuối câu.

– Ví dụ: “It is quite challenging for governments to control the rate of unemployment”.

📍 5. Mệnh đề phân từ:

Khi câu có 2 mệnh đề liên quan về mặt thời gian hay nguyên nhân – kết quả thì bỏ chủ ngữ ở một mệnh đề và chuyển động từ sang V-ing nếu chủ động hoặc phân từ 2 nếu bị động.

– Ví dụ: I had no time to read my book because I had spent the whole night doing my homework.
Hai mệnh đề này có quan hệ nguyên nhân – kết quả “because” và có chung chủ thể hành động “I” nên có thể chuyển thành:
=> I had no time to read my book, having spent so long doing my homework.

📍 6. Mệnh đề danh từ:

Là các mệnh đề phụ thuộc có chức năng như danh từ trong câu, mở đầu bằng “What/Why/How/Where/Which”

– Ví dụ: When the summit meeting will be held has not been decided.

📍 7. Sử dụng “seem, be likely, tend to”

Nhằm tạo thêm tính học thuật cho câu văn mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.
– Ví dụ: “The rice price has increased recently”
=> “The rice price has seemed to increase recently”

📍8. Các cấu trúc ngữ pháp quen thuộc khác như if, because, so…that, such…that, too…to, in order to, not only…but also, in spite of, etc.

Ngoài các cấu trúc ngữ pháp trên, bạn cũng nên lưu ý về việc sử dụng thì và chia động từ để bài viết có sự thống nhất và mang tính thuyết phục cao. 

Nguồn: Jolo english

🔰 Testuru – ứng dụng học tiếng anh online  Tiết kiệm – Hiệu quả – Mọi lúc mọi nơi.
➡️ Website: https://testuru.com/
➡️ Android App: https://bit.ly/2lRvEEk
➡️ IOS App: https://apple.co/2kdgJEh
➡️ Facebook: https://www.facebook.com/testuru/
➡️ Youtube: https://www.youtube.com/testuru