157 Underweight mới nhất

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Underweight
Tiếng Việt Thiếu cân
Chủ đề Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư

Định nghĩa – Khái niệm

Underweight là gì?

  • Underweight là Thiếu cân.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Underweight

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Underweight là gì? (hay Thiếu cân nghĩa là gì?) Định nghĩa Underweight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Underweight / Thiếu cân. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục