157 Unemployment Compensation Amendment of 1992 mới nhất

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Unemployment Compensation Amendment of 1992
Tiếng Việt Tu chính án bồi thường thất nghiệp năm 1992
Chủ đề Kế hoạch nghỉ hưu Tài khoản tiết kiệm hưu trí

Định nghĩa – Khái niệm

Unemployment Compensation Amendment of 1992 là gì?

  • Unemployment Compensation Amendment of 1992 là Tu chính án bồi thường thất nghiệp năm 1992.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu Tài khoản tiết kiệm hưu trí.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unemployment Compensation Amendment of 1992

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu Tài khoản tiết kiệm hưu trí Unemployment Compensation Amendment of 1992 là gì? (hay Tu chính án bồi thường thất nghiệp năm 1992 nghĩa là gì?) Định nghĩa Unemployment Compensation Amendment of 1992 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unemployment Compensation Amendment of 1992 / Tu chính án bồi thường thất nghiệp năm 1992. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục