157 Uniform Consumer Credit Code (UCCC) mới nhất

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Uniform Consumer Credit Code (UCCC)
Tiếng Việt Uniform Mã Tín dụng tiêu dùng (UCCC)
Chủ đề Tài chính cá nhân Tín dụng và nợ

Định nghĩa – Khái niệm

Uniform Consumer Credit Code (UCCC) là gì?

  • Uniform Consumer Credit Code (UCCC) là Uniform Mã Tín dụng tiêu dùng (UCCC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Tín dụng và nợ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Uniform Consumer Credit Code (UCCC)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Tín dụng và nợ Uniform Consumer Credit Code (UCCC) là gì? (hay Uniform Mã Tín dụng tiêu dùng (UCCC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Uniform Consumer Credit Code (UCCC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Consumer Credit Code (UCCC) / Uniform Mã Tín dụng tiêu dùng (UCCC). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục