157 United Nations Global Compact mới nhất

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh United Nations Global Compact
Tiếng Việt Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc
Chủ đề Đầu tư bền vững Đầu tư có trách nhiệm xã hội

Định nghĩa – Khái niệm

United Nations Global Compact là gì?

  • United Nations Global Compact là Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư bền vững Đầu tư có trách nhiệm xã hội.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan United Nations Global Compact

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư bền vững Đầu tư có trách nhiệm xã hội United Nations Global Compact là gì? (hay Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc nghĩa là gì?) Định nghĩa United Nations Global Compact là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng United Nations Global Compact / Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục