157 Unlisted Trading Privileges (UTP) mới nhất

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Unlisted Trading Privileges (UTP)
Tiếng Việt Ưu đãi Thương mại chưa niêm yết (UTP)
Chủ đề Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán

Định nghĩa – Khái niệm

Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì?

  • Unlisted Trading Privileges (UTP) là Ưu đãi Thương mại chưa niêm yết (UTP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unlisted Trading Privileges (UTP)

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì? (hay Ưu đãi Thương mại chưa niêm yết (UTP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unlisted Trading Privileges (UTP) / Ưu đãi Thương mại chưa niêm yết (UTP). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục