157 Unsolicited Application mới nhất

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Unsolicited Application
Tiếng Việt Ứng dụng không mong muốn
Chủ đề Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ

Định nghĩa – Khái niệm

Unsolicited Application là gì?

  • Unsolicited Application là Ứng dụng không mong muốn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unsolicited Application

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ Unsolicited Application là gì? (hay Ứng dụng không mong muốn nghĩa là gì?) Định nghĩa Unsolicited Application là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unsolicited Application / Ứng dụng không mong muốn. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục