157 Upper Class Defined mới nhất

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Upper Class Defined
Tiếng Việt Upper Lớp Defined
Chủ đề Kinh tế Kinh tế học

Định nghĩa – Khái niệm

Upper Class Defined là gì?

  • Upper Class Defined là Upper Lớp Defined.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Kinh tế học.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Upper Class Defined

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Kinh tế học Upper Class Defined là gì? (hay Upper Lớp Defined nghĩa là gì?) Định nghĩa Upper Class Defined là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Upper Class Defined / Upper Lớp Defined. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục