157 Weekly Mortgage Applications Survey mới nhất

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Weekly Mortgage Applications Survey
Tiếng Việt Khảo sát ứng dụng thế chấp hàng tuần
Chủ đề Sở hữu nhà Thế chấp

Định nghĩa – Khái niệm

Weekly Mortgage Applications Survey là gì?

  • Weekly Mortgage Applications Survey là Khảo sát ứng dụng thế chấp hàng tuần.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sở hữu nhà Thế chấp.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Weekly Mortgage Applications Survey

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sở hữu nhà Thế chấp Weekly Mortgage Applications Survey là gì? (hay Khảo sát ứng dụng thế chấp hàng tuần nghĩa là gì?) Định nghĩa Weekly Mortgage Applications Survey là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weekly Mortgage Applications Survey / Khảo sát ứng dụng thế chấp hàng tuần. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục