157 Western Account mới nhất

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Western Account
Tiếng Việt Tài khoản của phương Tây
Chủ đề Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

Định nghĩa – Khái niệm

Western Account là gì?

  • Western Account là Tài khoản của phương Tây.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Western Account

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Western Account là gì? (hay Tài khoản của phương Tây nghĩa là gì?) Định nghĩa Western Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Western Account / Tài khoản của phương Tây. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục