157 Worldwide Coverage mới nhất

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Worldwide Coverage
Tiếng Việt Vùng phủ sóng trên toàn thế giới
Chủ đề Tài chính cá nhân Bảo hiểm

Định nghĩa – Khái niệm

Worldwide Coverage là gì?

  • Worldwide Coverage là Vùng phủ sóng trên toàn thế giới.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Bảo hiểm.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Worldwide Coverage

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Bảo hiểm Worldwide Coverage là gì? (hay Vùng phủ sóng trên toàn thế giới nghĩa là gì?) Định nghĩa Worldwide Coverage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Worldwide Coverage / Vùng phủ sóng trên toàn thế giới. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục