161 CÁCH KHẮC PHỤC 4 LỖI THƯỜNG GẶP WRITING TASK 1 mới nhất

1. Đưa hết thông tin vào cho an toàn

Các bạn để ý trong đề bài Writing Task 1, họ hay có câu:
“Summarize the information by selecting and reporting the main features..”
Câu này nghĩa là “Tóm Tắt thông tin bằng cách Chọn Lọc và Tổng Hợp các Đặc Điểm Chính,…”
Vậy nên việc các bạn viết hết dữ liệu ra không chỉ đi ngược lại yêu cầu của đề bài, mà còn khiến cho bài viết dài dòng, và tốn thời gian nữa.

+ Cách khắc phục:
Các bạn chỉ cần nhớ là các bạn đang viết về “đặc điểm chính”, tức là các điểm nổi bật và số liệu quan trọng trên biểu đồ thôi nhé. Các bạn nên chọn lọc thông tin trước, sắp xếp một cách khoa học rồi hẵng bắt tay vào viết nhé.

Ví dụ: ở dạng Line Graph, các bạn có thể áp dụng công thức 4Đ, tức là các bạn sẽ chọn 4 điểm này làm đặc điểm chính, điểm đầu, điểm đuôi, điểm cao nhất và điểm thấp nhất của line để phân tích.

2. Trên quá khứ, dưới hiện tại

Lỗi tưởng nhỏ nhưng cực nhiều bạn nhầm. Có bạn chia đúng động từ quá khứ rồi, phía sau lại quay về thì hiện tại.

+ Cách khắc phục:

Phân tích trước khi làm bài để xác định thì của động từ. Trong trường hợp bài không đưa ra thời gian hay năm cụ thể, các bạn hãy sử dụng thì hiện tại đơn, còn nếu bài đưa ra dữ liệu ở tương lai thì hãy sử dụng các cấu trúc miêu tả sự dự đoán như là “is expected to” hoặc là “is predicted to” nhé.

3. Chỉ muốn hàng triệu, hàng tỷ (millions, billions)

Nếu trong lúc viết bài mà mình có số liệu cụ thể (số đứng trước đơn vị), ví dụ như 3.5 triệu người chẳng hạn, nhiều bạn sẽ viết 3.5 “millions” people là chưa đúng. Từ “million” ở đây chỉ là viết gọn của “000,000” còn danh từ cần dùng ở dạng số nhiều là “people”. Vậy cách viết đúng là 3.5 million people.
Ngược lại, nếu không có con số cụ thể là “3.5” mà chỉ có đơn vị là “million” nói chung như là “hàng triệu người”, chúng ta sẽ thêm “s” vào phía sau, thành millions.
Ví dụ: millions of people

4. Viết overview sơ sài

Khi gửi bài cho cựu giám khảo chấm, mình được biết là Overview gần như quyết định đến 80% điểm Task Achievement của bài Task 1 rồi. Overview phải mô tả được được thông tin chung của toàn bộ biểu đồ; nên nếu chỉ gói gọn trong 1 câu gần như là không đủ.

+ Cách khắc phục:

Các bạn nên viết 2 câu văn để tóm ý của biểu đồ một cách tốt nhất. Ví dụ, với dạng Line, câu 1 bạn có thể viết về xu hướng chung của biểu đồ (upward, downward trend), và câu 2 bạn có thể trình bày sự cao thấp của từng số liệu (top, bottom data).