161 CHỮA ĐỀ THI THẬT IELTS SPEAKING NGÀY 25/04/2022 mới nhất

TRAN-SCRIPT INFORMATION:

Written by: Nguyễn Bùi Vũ – 8.5 Speaking, 26/04/2022

Recored by: Raphael Dormer – GVNN, 26/04/2022

Question: 

  1. Part 1: Spending time with others
  2. Part 2: Describe a long walk you had
  3. Part 3
  • What outdoor activities do people like?
  • What are the differences between the outdoor activities children did in the past and now?
  • Is leisure time important to everyone? Why?
  • Do women have more leisure time than men?

AUDIO:

VOCABULARY:

ENGLISH

TIẾNG VIỆT
Rapport (n)

Quan hệ

Conversation (n)

Cuộc nói chuyện
Pastimes (n)

Trò tiêu khiển

Concentrate (v)

Tụ tập
Cope with (Ph.V)

Đương đầu

Vivid (adj)

Sống động, sắc nét
Forest (n)

Rừng

Venture (v)

Mạo hiểm
Lush (adj)

Sum sê

Flora (n)

Thực vật
Display (n)

Vật trưng bày

Spot (v)

Tìm thấy
Monkey (n)

Khỉ

Boar (n)

Lợn lòi
Immerse (v)

Đắm chìm

Invigorate (v)

Tiếp thêm sinh lực
Soothing (adj)

Làm dịu

For instance

Ví dụ
Hike (n)

Cuộc đi bộ đường dài

Shortage (n)

Sự thiếu
Simply (adv)

Một cách đơn giản

Accelerate (adj)

Tăng tốc
Footage (n)

Đoạn phim

Fast-paced (adj)

Xảy ra nhanh
Pressure (n)

Áp lực

High-octane (adj)

Nhiều năng lượng
Take a toll (n)

Gây ra tổn thất thiệt hại

Insanity (n)

Tình trạng mất trí
Parental duties (n)

Trách nhiệm của cha mẹ

Saddled (v)

Đặt gánh nặng
Domestic responsibilities (n)

Trách nhiệm trong nhà

>> Bạn có thể tham khảo:
  • Khóa học IELTS Speaking Cá nhân hóa để bứt phá trình độ nhé: https://ieltsxuanphi.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-speaking-ca-nhan-hoa/
  • Chữa đề thi thật IELTS Speaking 04/04/2022: https://ieltsxuanphi.edu.vn/chua-de-thi-that-ielts-speaking-ngay-04-04-2022