161 TRỌN BỘ AUDIO CAMBRIDGE IELTS 8-15 mới nhất

Đối với Cộng đồng học IELTS, bộ sách Cambridge IELTS luôn được nhắc đến như một “huyền thoại”. Điểm nổi bật của bộ sách này chính là Format và độ khó luôn được Update theo sát đề thi thật. Chính vì vậy, trong làng luyện thi, Cambridge IELTS là tài liệu MUST HAVE.

Sau đây là Full Audio IELTS Cambridge 8-15. Ngoài việc luyện đề, các bạn cũng có thể chép chính tả để nâng cao kỹ năng Listening của mình nữa đó. Chúc các bạn học tốt!

— CAM 8

TEST 1

Cam 8 – Test 1 – Section 1


Cam 8 – Test 1 – Section 2

Cam 8 – Test 1 – Section 3

Cam 8 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 8 – Test 2 – Section 1

Cam 8 – Test 2 – Section 2

Cam 8 – Test 2 – Section 3

Cam 8 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 8 – Test 3 – Section 1

Cam 8 – Test 3 – Section 2

Cam 8 – Test 3 – Section 3

Cam 8 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 8 – Test 4 – Section 1

Cam 8 – Test 4 – Section 2

Cam 8 – Test 4 – Section 3

Cam 8 – Test 4 – Section 4

— CAM 9

TEST 1

Cam 9 – Test 1 – Section 1

Cam 9 – Test 1 – Section 2

Cam 9 – Test 1 – Section 3

Cam 9 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 9 – Test 2 – Section 1

Cam 9 – Test 2 – Section 2

Cam 9 – Test 2 – Section 3

Cam 9 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 9 – Test 3 – Section 1

Cam 9 – Test 3 – Section 2

Cam 9 – Test 3 – Section 3

Cam 9 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 9 – Test 4 – Section 1

Updating

Cam 9 – Test 4 – Section 2

Cam 9 – Test 4 – Section 3

Cam 9 – Test 4 – Section 4

— CAM 10

TEST 1

Cam 10 – Test 1 – Section 1

Cam 10 – Test 1 – Section 2

Cam 10 – Test 1 – Section 3

Cam 10 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 10 – Test 2 – Section 1

Cam 10 – Test 2 – Section 2

Cam 10 – Test 2 – Section 3

Cam 10 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 10 – Test 3 – Section 1

Cam 10 – Test 3 – Section 2

Cam 10 – Test 3 – Section 3

Cam 10 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 10 – Test 4 – Section 1

Cam 10 – Test 4 – Section 2

Cam 10 – Test 4 – Section 3

Cam 10 – Test 4 – Section 4

— CAM 11

TEST 1

Cam 11 – Test 1 – Section 1

Cam 11 – Test 1 – Section 2

Cam 11 – Test 1 – Section 3

Cam 11 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 11 – Test 2 – Section 1

Cam 11 – Test 2 – Section 2

Cam 11 – Test 2 – Section 3

Cam 11 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 11 – Test 3 – Section 1

Cam 11 – Test 3 – Section 2

Cam 11 – Test 3 – Section 3

Cam 11 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 11 – Test 4 – Section 1

Cam 11 – Test 4 – Section 2

Cam 11 – Test 4 – Section 3

Cam 11 – Test 4 – Section 4

— CAM  12

TEST 1

Cam 12 – Test 1 – Section 1

Cam 12 – Test 1 – Section 2

Cam 12 – Test 1 – Section 3

Cam 12 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 12 – Test 2 – Section 1

Cam 12 – Test 2 – Section 2

Cam 12 – Test 2 – Section 3

Cam 12 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 12 – Test 3 – Section 1

Cam 12 – Test 3 – Section 2

Cam 12 – Test 3 – Section 3

Cam 12 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 12 – Test 4 – Section 1

Cam 12 – Test 4 – Section 2

Cam 12 – Test 4 – Section 3

Cam 12 – Test 4 – Section 4

— CAM 13

TEST 1

Cam 13 – Test 1 – Section 1

Cam 13 – Test 1 – Section 2

Cam 13 – Test 1 – Section 3

Cam 13 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 13 – Test 2 – Section 1

Cam 13 – Test 2 – Section 2

Cam 13 – Test 2 – Section 3

Cam 13 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 13 – Test 3 – Section 1

Cam 13 – Test 3 – Section 2

Cam 13 – Test 3 – Section 3

Cam 13 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 13 – Test 4 – Section 1

Cam 13 – Test 4 – Section 2

Cam 13 – Test 4 – Section 3

Cam 13 – Test 4 – Section 4

— CAM 14

TEST 1

Cam 14 – Test 1 – Section 1

Cam 14 – Test 1 – Section 2

Cam 14 – Test 1 – Section 3

Cam 14 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 14 – Test 2 – Section 1

Cam 14 – Test 2 – Section 2

Cam 14 – Test 2 – Section 3

Cam 14 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 14 – Test 3 – Section 1

Cam 14 – Test 3 – Section 2

Cam 14 – Test 3 – Section 3

Cam 14 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 14 – Test 4 – Section 1

Cam 14 – Test 4 – Section 2

Cam 14 – Test 4 – Section 3

Cam 14 – Test 4 – Section 4

— CAM 15

TEST 1

Cam 15 – Test 1 – Section 1

Cam 15 – Test 1 – Section 2

Cam 15 – Test 1 – Section 3

Cam 15 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 15 – Test 2 – Section 1

Cam 15 – Test 2 – Section 2

Cam 15 – Test 2 – Section 3

Cam 15 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 15 – Test 3 – Section 1

Cam 15 – Test 3 – Section 2

Cam 15 – Test 3 – Section 3

Cam 15 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 15 – Test 4 – Section 1

Cam 15 – Test 4 – Section 2

Cam 15 – Test 4 – Section 3

Cam 15 – Test 4 – Section 4

— CAM 16

TEST 1

Cam 16 – Test 1 – Section 1

Cam 16 – Test 1 – Section 2

Cam 16 – Test 1 – Section 3

Cam 16 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 16 – Test 2 – Section 1

Cam 16 – Test 2 – Section 2

Cam 16 – Test 2 – Section 3

Cam 16 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 16 – Test 3 – Section 1

Cam 16 – Test 3 – Section 2

Cam 16 – Test 3 – Section 3

Cam 16 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 16 – Test 4 – Section 1

Cam 16 – Test 4 – Section 2

Cam 16 – Test 4 – Section 3

Cam 16 – Test 4 – Section 4

— CAM 17

TEST 1

Cam 17 – Test 1 – Section 1

Cam 17 – Test 1 – Section 2

Cam 17 – Test 1 – Section 3

Cam 17 – Test 1 – Section 4

TEST 2

Cam 17 – Test 2 – Section 1

Cam 17 – Test 2 – Section 2

Cam 17 – Test 2 – Section 3

Cam 17 – Test 2 – Section 4

TEST 3

Cam 17 – Test 3 – Section 1

Cam 17 – Test 3 – Section 2

Cam 17 – Test 3 – Section 3

Cam 17 – Test 3 – Section 4

TEST 4

Cam 17 – Test 3 – Section 1