17 Lý thuyết – thực hành cấu trúc would rather, would prefer, prefer mới nhất

Cấu trúc would rather, would prefer, prefer được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh để diễn tả sở thích, mong muốn của người nói.

Vậy chúng khác nhau ở điểm nào? Có điều gì cần lưu ý khi dùng các cấu trúc này?

Trong bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách sử dụng cấu trúc would rather, would prefer, prefer và một vài cấu trúc tương đương khác trong ngữ pháp tiếng Anh nhé.

Cách Dùng Would Rather

Khi muốn diễn tả sở thích, lựa chọn của ai đó trong một số những tình huống nhất định, ta có thể sử dụng cấu trúc Would rather.

Would rather: thà …. còn hơn hoặc thích ….. hơn

Ví dụ:

My sister would rather watch comedies.
(Chị gái tôi thích xem phim hài hơn)

Anna would rather go jogging today.
(Hôm nay Anna thích đi bộ hơn) 

Cấu Trúc Would Rather

Cấu trúc cụ thể của would rather sẽ phụ thuộc vào thì của câu cũng như số lượng chủ ngữ có trong câu.

Câu có 1 chủ ngữ

Would rather có 1 chủ ngữ thường được sử dụng để diễn tả mong muốn của một người nào đó.

 • Thì hiện tại hoặc tương lai: S + would rather (not) + V (inf) 

Ví dụ:

John would rather go shopping now.
(John muốn đi mua sắm ngay lập tức)

I would rather not work tomorrow. 
(Mai tôi chẳng muốn làm việc) 

 • Thì quá khứ: S + would rather (not) + have + V(II) +…

Ví dụ:

We would rather have gone to the party last night.
(Tối qua chúng tôi muốn tới bữa tiệc hơn)

Câu có 2 chủ ngữ

Would rather trong câu có 2 chủ ngữ được dùng để diễn tả mong muốn của một đối tượng nào đó được đề cập tới trong câu. Trong câu có 2 chủ ngữ, would rather sẽ được dùng chung với that.

 • Câu cầu khiến ở thì hiện tại: Chủ ngữ 1 mong muốn chủ ngữ 2 làm việc gì đó: S1 + would rather that + S2 + Vinf …

Ví dụ:

My friend would rather that I text her now.
(Bạn tôi muốn tôi nhắn tin cho cô ấy ngay bây giờ) 

 • Câu giả định đối lập với thực tế hiện tại: S1 + would rather that + S2 + V(ed)…

Ví dụ:

I would rather that I was in Paris now.
(Tôi ước gì giờ tôi đang ở Paris) 

 • Câu giả định đối lập với thực tế trong quá khứ: S1 + would rather that + S2 + had + V(II)

Ví dụ: Long would rather that his dad haven’t gone away.
(Long ước gì bố cậu ấy chưa đi xa) 

*Lưu ý: Trong thực tế, cấu trúc giả định của would rather thường hiếm khi được sử dụng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng cấu trúc wish. 

Cấu trúc Would Rather Than 

Mẫu câu would rather than được sử dụng khi muốn diễn tả việc thích cái gì hơn cái gì. Khi thêm than, ý nghĩa của câu would rather cũng được nhấn mạnh hơn. 

 • Thì hiện tại: S + would rather (not)+ N / V (inf) + than +…

Ví dụ: 

She would rather go to the library now than tomorrow. 
(Cô ấy muốn tới thư viện ngay bây giờ hơn là ngày mai).

 • Thì quá khứ: S + would rather (not) + have + V (II) + than …

Ví dụ:

I would rather have lived in Hanoi than HCM city. 
(Tôi đã từng thích ở Hà Nội hơn TP. HCM)

Cấu trúc would rather or cũng có ý nghĩa tương đương như would rather than.

Ví dụ: 

Would you rather study or play games?
(Cậu thích học hay chơi game hơn?)

Một Số Cấu Trúc Tương Đồng

Dưới đây là một số cấu trúc tương đồng mà bạn có thể sử dụng để nhấn mạnh ý nghĩa, hoặc thay thế hẳn cho would rather.

Much rather

Trong câu would rather thông thường, để nhấn mạnh thêm ý nghĩa của câu, người ta thường thêm much vào trước rather.

Ví dụ:

I would much rather make a phone call than send a text message.
(Tôi thích gọi điện hơn nhiều so với nhắn tin)

She would much rather that her parents didn’t know about what happened.
(Cô ấy thà rằng bố mẹ cô ấy không biết chuyện gì xảy ra còn hơn)

I would rather not

Đây là một dạng câu phủ định được dùng khi muốn trả lời câu hỏi, hoặc từ chối một lời đề nghị nào đó.

Ví dụ: 

 • Do you want to go to the movies theatre?
 • I would rather not, if you don’t mind.

(Cậu có muốn đi xem phim không?
Tớ không đâu, nếu cậu không phiền) 

Would sooner, would just as soon

Mặc dù có ý nghĩa tương đương với would rather nhưng cấu trúc would sooner hay would just as soon lại không được sử dụng quá phổ biến. Đây là 2 cấu trúc bạn có thể sử dụng khi muốn diễn tả việc thích cái này hơn cái kia.

Ví dụ:

I would sooner go to France. I don’t want to go back to my hometown. 
(Tôi thích tới Pháp hơn. Tôi chẳng muốn quay về quê nhà chút nào)

We would just as soon stay at home tonight.
(Tối nay chúng tôi thích ở nhà hơn) 

Cấu trúc Rather

Trong câu would rather, rather có nghĩa là thích cái gì hơn. Khi đứng một mình, rather là một phó từ diễn tả mức độ “khá là” hoặc “hơi hơi”.

Rather thường được dùng để nhấn mạnh hoặc bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ.

 • Rather đứng một mình có tác dụng nhấn mạnh động từ phía sau, thường đi kèm với các từ như like, hope, enjoy,..

Ví dụ:

I rather enjoy my time at home.
(Tôi khá thích thư giãn tại nhà)

He rather likes that shirt. 
(Anh ấy có vẻ khá thích chiếc áo đó) 

 • Rather bổ nghĩa cho tính từ, trạng từ đứng sau 

Ví dụ:

Luke is a rather smart child. 
(Luke là một đứa trẻ khá thông minh)

They did their homeworks rather quickly yesterday.
(Hôm qua họ làm xong bài tập về nhà khá sớm) 

 • Cấu trúc Rather than

Rather than được sử dụng như một liên từ , khi muốn lựa chọn và so sánh giữa các sự vật, sự việc và hành động. 

Ví dụ:

I prefer dresses rather than pants. 
(Tôi thích váy hơn quần)

She likes playing badminton rather than tennis.
(Cô ấy thích đánh cầu lông hơn tennis)

would rather diễn tả sở thích

Cấu trúc Would prefer

 • S + Would prefer + to V(inf) + something…

Ví dụ: 

I’m really tired. T would prefer to go to bed early. 
(Giờ tôi đang mệt lắm. Tôi thích đi ngủ sớm)

 • S + would prefer + N/to V

Ví dụ: 

I would prefer to listen to US-UK songs.
(Tôi thích nghe những bài hát Âu Mỹ hơn)

We would prefer not to go to school tomorrow.
(Chúng tôi thích mai không phải đi học)

 • S + would prefer + to V + rather than + V (thích thứ gì hơn thứ gì)

Ví dụ: I would prefer to sleeping rather than clean the house.
(Tôi thích ngủ hơn là dọn nhà) 

 • S1 + would prefer + S2 + to V

Ví dụ: I would prefer my brother to wash dishes today.
(Tôi muốn em trai tôi rửa bát hôm nay) 

Cấu trúc Prefer

 • S + prefer + to  V(inf) + something + than + V(inf) + something

Ví dụ: I prefer to cook meal than wash dishes.
(Tôi thích nấu hơn là rửa bát)

 • S + prefer + something + to + something

Ví dụ: I prefer orange juice to apple juice. 
(Tôi thích nước cam hơn nước táo) 

 • S + prefer + Ving

Ví dụ: She prefer listening to music.
(Cô ấy thích nghe nhạc)

 • S + prefer + to V

Ví dụ: My mom prefer to drink lemon juice every morning.
(Mẹ tôi thích uống nước chanh mỗi sáng) 

 • S + prefer + V(ing) + to + V(ing)

Ví dụ: I prefer playing soccer to playing chess.
(Tôi thích chơi đá bóng hơn chơi cờ)

 • S + prefer + to do + something + rather than + do + something

Ví dụ: I prefer to live in Paris rather than live in London.
(Tôi thích sống ở Paris hơn là ở London)

Đây là cấu trúc thường được dùng trong bối cảnh yêu cầu tính lịch sự, trang trọng nhiều hơn là trong bối cảnh giao tiếp hàng ngày.

*Lưu ý: Prefer và would prefer khác nhau ở chỗ nào?

Cả cấu trúc prefer và cấu trúc would prefer đều được sử dụng để diễn tả điều mình thích hoặc thích hơn khi so sánh với một điều nào đó. Tuy vậy:

 • Prefer được dùng cho các trường hợp lâu ngày.
 • Would prefer dùng cho các trường hợp ngắn hạn, có tính cụ thể.
công thức would rather

Dạng Viết Tắt Của Would Rather

Trừ trong các văn bản có tính lịch sự, sang trọng, would ra thẻ sẽ được viết tắt như sau:

Thể khẳng định  Thể phủ định 
I would rather (not) I’d rather I’d rather not
You would rather (not) You’d rather You’d rather not
We rather (not) We’d rather We’d rather not
They rather (not) They’d rather They’d rather not
He rather (not) He’d rather He’d rather not
She rather (not) She’d rather She’d rather not
It rather (not) It’s rather It’s rather not

Bài Tập Thực Hành Cấu Trúc Would Rather, Would Prefer, Prefer

Bài 1: Sử dụng cấu trúc “I prefer something to something…” để hoàn thiện các câu văn dưới đây:

 1. (drive / travel by train)
 2. (basketball / football)
 3. (go to the cinema / watch DVDs at home)
 4. (be very busy / have nothing to do)

Đáp án:

 1. I prefer driving to travelling by train.
 2. I prefer basketball to football.
 3. I prefer going to the cinema to watching DVDs at home.
 4. I prefer being very busy to having nothing to do.

Bài 2: Điền vào chỗ trống hoàn thành các câu văn dưới đây

 1. Shall we walk home?_____ get a taxi.
 2. Do you want to eat now? I’d prefer _____ till later.
 3. Would you like to watch TV? I’d _____ to listen to some music.
 4. Do you want to go to a restaurant? I’d rather _____ at home.
 5. Let’s leave now. _____ wait a few minutes.
 6. What about a game of tennis? I’d prefer ______ for a swim.
 7. I think we should decide now. I’d_____ think about it for a while.
 8. Would you like to sit down?_____to stand.
 9. Do you want me to come with you? I’d rather _____ alone.

Đáp án: 

 1.  I’d rather
 2. to wait
 3. Prefer
 4. eat/stay
 5. I’d rather (wait) / I’d prefer to (wait)
 6. to go
 7. I’d rather (think) / I’d prefer to (think)
 8. I’d prefer to stand
 9. Go

Bài 3: Chọn đáp án đúng trong các câu dưới đây

 1. I would rather you ………………….. home now.
 1. Go
 2. Went
 3. had gone
 4. I would prefer to go in December ………………… in May.
 1. Rather
 2. rather than
 3. than

3. I prefer starting early rather than ………………….. everything to the last minute.

 1. leave
 2. to leave
 3. Leaving

4. I prefer to walk …………………. drive.

 1. rather
 2. rather than
 3. Than

5. I would rather you ……………….. in a hostel than in a hotel.

 1. stay
 2. stayed
 3. Staying

6. I would rather you …………………… a job.

 1. find
 2. found
 3. have found

7. He …………………… face the enemy than surrender.

 1. rather
 2. would rather
 3. Prefer

8. They would rather build a new house ……………….. repair the old one.

 1. than
 2. then
 3. than to

9. We would rather you ……………………. to bed now.

 1. go
 2. went
 3. have gone

10. We would rather you ……………….. the work yourself.

 1. do
 2. did
 3. had gone

Đáp án:

 1. 2
 2. 2
 3. 3
 4. 2
 5. 2
 6. 2
 7. 2
 8. 1
 9. 2
 10. 2

Tôi tin rằng bài viết này đã bao gồm những kiến thức chi tiết nhất tư cơ bản tới nâng cao về các cấu trúc diễn tả sở thích would rather, would prefer và prefer. Các cấu trúc này đều không quá khó, nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ dễ gây nhầm lẫn.

Đừng quên nghiền ngẫm lý thuyết và áp dụng ngay với các bài tập thực hành phía trên để sử dụng chúng thật nhuần nhuyễn nhé. 

Hãy like, share những kiến thức hữu ích này và tiếp tục theo dõi engbreaking.com mỗi ngày để cập nhật những thông tin mới bổ ích nhất!

Xem thêm các bài viết về các cấu trúc câu phổ biến khác:

 • Cấu trúc would you mind
 • Cấu trúc câu by the time
 • Cấu trúc với the last time

Phiên bản Eng Breaking 2022 vượt trội hơn – GOGA: tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, chúng tôi tin chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện nghe-nói cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 02

  Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 15

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • 16

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • 05

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 12

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 03

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • 11

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 06

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • 13

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
short

Với GOGA chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe – nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ với 15 phút mỗi ngày.

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

Open this in UX Builder to add and edit content