21 Vị trí và trật tự từ trong câu tiếng Anh đầy đủ nhất mới nhất

Bạn là người có vốn từ vựng, có kỹ năng nghe nói phát âm cơ bản, muốn ứng dụng vào trong giao tiếp hàng ngày nhưng lại gặp khó khăn trong cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu? Có lẽ bạn cũng biết rằng cấu trúc câu tiếng Việt sẽ có một số điểm khác biệt so với cấu trúc câu tiếng Anh. Hãy cùng Hack Não Từ Vựng tìm hiểu một cách chi tiết nhất về cách sắp xếp trật tự từ trong câu tiếng Anh này nhé!

Xem thêm:

 • Động từ thêm s
 • Đại từ chỉ định

Các loại từ trong câu tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có tất cả là 8 loại từ khác nhau:

 • Liên từ
 • Thán từ
 • Tính từ
 • Danh từ
 • Động từ
 • Trạng từ
 • Giới từ
 • Đại từ

Chúng ta không thể nào sắp xếp từ tiếng Anh trong câu nếu không biết về các loại từ (vị trí, cách dùng, ngữ nghĩa..) của chúng đúng không nào. Cùng tìm hiểu đặc điểm dành cho từng loại từ nhé:

1. Liên từ trong tiếng Anh

Đây là dạng từ dùng để liên kết các từ, cụm từ, những mệnh đề trong câu tiếng Anh

Một số liên từ tiếng Anh thông dụng: 

 • And
 • But
 • Or
 • Nor
 • After
 • Before
 • Although
 • Even
 • Because
 • Since
 • So that

Xem thêm: Liên từ trong tiếng Anh

2. Thán từ trong tiếng Anh

Thán từ trong tiếng Anh thường được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp hàng ngày. Đây là những từ dùng để miêu tả, thể hiện cảm xúc của chủ thể.

Một số thán từ tiếng Anh thông dụng:

 • Dear
 • Hey
 • Hmm
 • Well
 • Oh
 • Um, umm

Xem thêm: Thán từ trong tiếng Anh

3. Tính từ trong tiếng Anh

Hãy hiểu một cách đơn giản đây là các từ được sử dụng để miêu tả trạng thái, đặc điểm tính chất của sự vật, sự việc, con người…

Một số tính từ tiếng Anh thông dụng:

 • Long
 • Short
 • Small
 • Big
 • Handsome
 • Beautiful
 • Large

Xem thêm: Tính từ trong tiếng Anh

 

4. Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh là các từ chỉ người, vật, việc, sự việc, sự vật,…

Một số danh từ tiếng Anh thông dụng:

 • Train
 • Car
 • Motorbike
 • Cat
 • Table
 • Hand
 • Computer
 • Children
 • Teacher

5. Động từ trong tiếng Anh

Đây là các từ được sử dụng để chỉ hành động, trạng thái của con người, vật, sự vật, sự vật, sự việc,…

Một số động từ tiếng Anh thông dụng:

 • Run
 • Play
 • Tell
 • Hear
 • Stop
 • Study
 • Talk

6. Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh là những từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc bổ nghĩa cho cả câu. Trạng từ trong tiếng Anh không nhất thiết là một từ mà nó có thể là một cụm từ có chứa các từ loại khác

Một số trạng từ tiếng Anh thông dụng:

 • Badly
 • Easily
 • Quickly
 • Very
 • Positively

Xem thêm: Trạng từ trong tiếng Anh

7. Giới từ trong tiếng Anh

Là những từ được sử dụng nhằm chỉ sự liên quan giữa 2 danh từ khác nhau trong cùng 1 câu

Một số giới từ tiếng Anh thông dụng:

 • At
 • In
 • On
 • To
 • Pass
 • By
 • For
 • Like
 • With

Xem thêm: Giới từ trong tiếng Anh

8. Đại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, đại từ bao gồm 5 loại khác nhau: Đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ bất định, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu. Chúng đều có mục đích chung nhất đó là thay thế cho thành phần nào đó trong câu để tránh sự lặp từ.

Một số đại từ tiếng Anh thông dụng:

 • They
 • He
 • She
 • I
 • You
 • We
REE] Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.
TẢI NGAY

Trật tự từ trong câu tiếng Anh đơn giản

Nếu bạn là một người mới bắt đầu học tiếng Anh thì không nên bỏ qua dạng cấu trúc câu cơ bản cùng với đó là trật tự từ trong câu tiếng Anh dưới đây nhé. Hãy lấy giấy bút và note lại ngay nào

S + V + O

Trong bất cứ câu tiếng Anh cơ bản nào cũng đều có các phần nêu trên (chủ ngữ, động từ, tân ngữ).

 • Chủ ngữ ở đây có thể là: Danh từ, đại từ
 • Động từ: các động từ chỉ hành động
 • Tân ngữ(đi sau các động từ chỉ hành động) có thể là: danh từ, cụm danh từ

Trong một câu khẳng định thông thường sẽ giữ đúng cấu trúc như trên không thay đổi.

Ví dụ:

 • I play football
 • He loves me
 • She goes to bed

sắp xếp từ tiếng Anh

 

Trật tự từ trong câu tiếng Anh khác

Qua phần trên, chúng ta có thể thấy trật tự từ trong tiếng Anh khá là cơ bản và đơn giản. Thế nhưng, trong tiếng Anh không phải lúc nào cấu trúc một câu cũng chỉ có vậy. Khi làm bài tập, đọc tài liệu, sách báo, sử dụng giao tiếp… hoàn toàn có thể có nhiều thành phần khác nhau. Điều này khiến cấu trúc câu trở nên phức tạp hơn, gây ra sự nhầm lẫn nếu bạn không sử dụng không chuẩn xác. 

Dưới đây là trật tự từ trong câu tiếng Anh chi tiết và đầy đủ nhất, hãy tìm hiểu đồng thời note lại để có thể sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo nhé.

1. Trật tự từ trong câu tiếng Anh câu có tính từ

Những vị trí của tính từ tiếng Anh trong câu:

 • Vị trí của tính từ thường thấy nhất đó là: đứng trước danh từ trong câu

Ví dụ:

 • His beautiful table was broken in the move
 • She has a long hair

Nếu trong câu có sử dụng trên 1 tính từ thì sẽ như thế nào? Bên cạnh nắm bắt được vị trí của tính từ trong câu, chúng ta cũng nên tìm hiểu vị trí của những tính từ được sử dụng trong cùng một câu

 • Vị trí của các tính từ khác nhau trong cùng một câu:

Ý kiến- Kích thước- Tuổi- Hình dạng- Màu sắc- Nguồn gốc- Chất liệu- Mục đích

Ví dụ:

 • He has short blue hair
 • She has a lovely red puppy

2. Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ

Mỗi loại trạng từ sẽ có các vị trí trong câu khác nhau, vì vậy cách sắp xếp từ tiếng Anh cũng sẽ trở nên khác nhau.

2.1 Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất:

S + Trạng từ chỉ tần suất + V

Khác với trạng từ thông thường những trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng ngay trước động từ.

Ví dụ:

 • I never smoke
 • She often plays badminton with her family.

Cụm trạng từ chỉ tần suất:

S + V +(O) + Cụm trạng từ chỉ tần suất

Ví dụ:

 • He goes on business trips twice a week
 • I go to school every day

2.2 Trật từ từ của các trạng từ chỉ thời gian và địa điểm trong câu

S + v + (O) + Trạng từ chỉ địa điểm + Trạng từ chỉ thời gian

Chú ý:

 • Trạng từ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu
 • KHÔNG chen vào giữa câu
 • Khi trong câu xuất hiện cùng lúc cả trạng từ chỉ địa điểm và trạng từ chỉ thời gian thì địa điểm trước thời gian sau

Ví dụ:

 • They watch movie at home
 • She arrived at the office at 7 o’clock

sắp xếp các từ tiếng Anh

 

Bài tập về cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu

Hãy sắp xếp các từ tiếng Anh dưới đây thành một câu hoàn chỉnh

 1. teeth/ She/ to/ yesterday/ her/ see/ went 
 2. beautiful/ I/ red/ bought/ car/ a
 3.  travels/ family/ to/ on/ Our/ weekends/ Paris
 4. in/ I/ machine/ the/ near/ blue/ the/ exit/ sit/ vending
 5. The/ 10am/ starts/ match/ at 
 6. go/ to/ I/ before/ 10 o’clock/ always/ bed
 7. a/ He/ flowers/ small/ of/ gave/ bunch/ me/ white 
 8. week/ travels/ a/ He/ twice 
 9. I/ bakery/ the/ gift/ across/ the/ bought/ from/ this/ street 

Đáp án

 1. She went to see her teeth yesterday
 2. I bought a beautiful red car
 3. Our family travels to Paris on weekends
 4. I sit near the blue vending machine in the exit
 5. The match starts at 10am
 6. I always go to bed before 10 o’clock
 7. He gave me a bunch of small white flowers
 8. He travels twice a week
 9. I bought this gift from the bakery across the street
Xem thêm các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi cử và giao tiếp được trình bày chi tiết trong bộ đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO
TÌM HIỂU NGAY

Trên đây chúng mình đã tổng hợp những kiến thức về trật từ từ trong câu tiếng Anh cơ bản một cách đầy đủ nhất. Hi vọng rằng qua bài viết này các bạn có thể hoàn toàn tự tin tránh các lỗi cơ bản không đáng có. Để có một nền tảng kiến thức vững chắc, bạn đừng quên ôn tập các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng thường xuyên để ứng dụng một cách thành thạo nhé.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

Bình luận