233 Phát Triển Nhận Thức Nhận Biết Hình Tròn Hình Vuông mới nhất

 Phát Triển Nhận
Thức Nhận Biết Hình Tròn Hình Vuông

Ngày Thứ Tư: Bé Chọn Hình

Thứ Năm Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

 

HOẠT ĐỘNG

YÊU CẦU

CHUẨN BỊ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động có chủ đích

Phát triển nhận thức

Nhận biết hình tròn, hình vuông

– Kiến thức: Trẻ nhận biết được hình tròn, hình vuông.

-Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng   thao tác trên đồ vật.

Phát triển
ngôn ngữ toán học cho trẻ.

– Thái độ: Trẻ tích cực học tập, tham gia chia sẽ cùng bạn và được thao
tác trên đồ vật.

   Mỗi trẻ 1
hình tròn, 1 hình vuông.

   Đồ dung cô
giống trẻ kích thước to hơn.

Tích hợp: ATGT, PNVN 20/10   

ổn định dẫn dắt:* Hát :Cả nhà thương nhau.

– Trò chuyện với trẻ về nội
dung bài hát.

-Cô gợi hỏi trẻ để tìm hiểu đồ dùng trong gia đình.

Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết hình tròn, hình vuông.

– Cô cho trẻ nói tên hình
tròn, hình vuông 

– Cho trẻ tìm quanh lớp đồ
vật có dạng hình tròn, hình vuông.

 – Trẻ gọi tên hình.

Hoạt động 2: Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông.

– Trẻ hát bài tay thơm tay
ngoan lấy đồ dùng.

Cô giơ hình tròn, trẻ chọn
hình giống cô giơ lên.

Trẻ đọc tên hình cùng cô.

Cô cho trẻ lăn thử khối trụ.

Cho trẻ chọn hình vuông
giơ lên.

Cô chỉ vào hình vuông cho trẻ đọc tên.

Cô cho trẻ chọn hình theo yêu cầu của cô

Trẻ chọn được hình và nói đúng tên hình.

Cô cho trẻ so sánh, nhận xét sự giống nhau và khác
nhau giữa 2 hình.

Hoạt động 3: Luyện tập nhận biết, phân
biệt hình tròn, hình vuông.

Cô cho trẻ dùng đất nặn hình tròn, hình vuông. Trong
quá trình nặn cô quan sát trẻ.

Chuyển hoạt động

 


HOẠT ĐỘNG

YÊU CẦU

CHUẨN BỊ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

        HĐNT

– trò chuyện về gia đình đông con

-TCVĐ:Thi
xem ai nhanh.

 

Trẻ
biết gia đình đông con là gia đình có từ 3 con trở lên.

Trẻ
chơi được trò chơi vận động.

 Tranh ảnh về gia đình đông con.


Trò chuyện về gia đình đông con.


cho trẻ quan sát tranh về gia đình đông con.


Trẻ nêu ý kiến của mình.

– Trong tranh có những ai?

– Trong gia đình này có mấy con?

– Vậy gia đình đó là gia đình đông con hay ít con?

Cô giáo dục trẻ biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. 

  * Nêu gương cuối ngày.

– Cô gợi ý hỏi
trẻ hôm nay đã được tham gia những hoạt động nào?

– Ai thấy
mình ngoan?Vì sao?Ai chưa ngoan?Vì sao?

– Cô nhận
xét chung kết hợp GD trẻ,cho trẻ cấm cờ.

– Cô nhắc nhở
động viên những trẻ chưa ngoan.