277 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An mới nhất

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi gồm 01 trang, được biên soạn theo hình thức tự luận với 5 bài toán, thí sinh có 120 phút để làm bài
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Nghệ An
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Ninh