301 Giáo án Hình học Lớp 10 – Học kỳ II mới nhất

II.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập củng cố các hệ thức lượng trong tam giác

+ Định lý Côsin

+ Định lý Sin

+ Công thức tính độ dài đường trung tuyến

+ Các công thức tính diện tích tam giác

2. Kỹ năng:

– Tính một số yếu tố trong tam giác theo các yếu tố cho trước

3. Thái độ:

– Tích cực, nghiêm túc trong giờ học

 – Cẩn thận trong tính toán

4. Định hướng năng lực: giúp HS rèn luyện và phát triển các năng lực như:

+ Năng lực tư duy

+ Năng lực giải quyết vấn đề

+ Năng lực giao tiếp

+ Năng lực hợp tác

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu hình học

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 

docx
97 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
561Lượt tải
4
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Hình học Lớp 10 – Học kỳ II”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 23-25:Bài 3: CAÙC HEÄ THÖÙC LÖÔÏNG TRONG TAM GIAÙC VÀ GIAÛI TAM GIAÙCI. XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ:CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁCII.MỤC TIÊU:1. Về kiến thức:+/ -Nắm vững định lý cosin, công thức tính độ dài đường trung tuyến. Vận dụng được các công thức để làm các bài tập +/ Học sinh hiểu và chứng minh được định lý sin. Nắm và vận dụng được công thức tính diện tích tam giác2. Về kỹ năng:+/ Biết vận dụng định lý cosin trong tính toán,giải bài tập+/ Biết vận dụng định lý sin để tính các cạnh,các góc ,bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác+/ Biết tính diện tích tam giác ,bản kính đường tròn nội tiếp tam giác 3. Thái độ:+/ Phân tích vấn đề chi tiết, hệ thống rành mạch.+/ Tư duy các vấn đề logic, hệ thống.+/Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập4. Định hướng năng lực: giúp HS rèn luyện và phát triển các năng lực như:+ Năng lực tư duy;+ Năng lực giải quyết vấn đề;+ Năng lực giao tiếp;+ Năng lực hợp tác+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán họcII. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Nội dungNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng caoĐịnh lý cosinHiểu được định lý CosinBiết sử dụng công thức để tính cạnh và góc trong tam giácPhân tích để áp dụng định lý Cosin vào tính các yếu tố của tam giácSử dụng định lý cosin giải quyết các vấn đề thực tếĐịnh lý trung tuyếnHiểu được định lý trung tuyếnBiết sử dụng công thức để tính trung tuyến của tam giácPhân tích để áp dụng định lý trung tuyến vào tính các yếu tố của tam giácĐịnh lý SinHiểu được định lý Sin và nhớ định lýBiết sử dụng công thức để tính cạnh và góc trong tam giácPhân tích để áp dụng định lý Sin vào tính các yếu tố của tam giácSử dụng định lý Sin giải quyết các vấn đề thực tếDiện tích tam giácNhớ được các công thức tính diện tíchBiết sử dụng đúng công thức để tính diện tích tam giácPhân tích để áp dụng các công thức diện tích vào tính các yếu tố của tam giácSử dụng các công thức tính diện tích tam giác để giải quyết các vấn đề thực tếCâu hỏi minh họaCâu 1:Tam giác có .tính b ?Câu 2: Tam giác có .tính b ?Câu 1:Cho tam giác có .Kết luận gì về góc C?Câu 2: Tính là tổng bình phương độ dài ba trung tuyến của tam giác ABCCâu 1: Cho tam giác thoả mãn : . Khi đó góc Câu 2: Một tam giác có ba cạnh là 26, 28, 30. Bán kính đường tròn nội tiếp Câu 3: Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc  . Biết . Khoảng cách AB bằng bao nhiêu? Cột Hải đăng Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (Hình 5) được xây dựng từ năm 1897–1899 và toàn bộ bằng đá. Tháp đèn có hình bát giác, cao 66m so với mực nước biển. Trên biển có hai chiếc thuyền cách nhau một khoảng d . Hãy chỉ ra cách tính d?III. CHUẨN BỊ:1. Chuẩn bị của giáo viên- Kế hoạch bài học; Bảng phụ, bút dạ, thước kẻ, máy chiếu, máy tính, phiếu học tập,..2. Chuẩn bị của học sinh- Sách giáo khoa, vở ghi, bút; Đọc trước bài ở nhà, chuẩn bị các nội dung giáo viên đã phân công theo nhómIII.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  	 -Sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở,kết hợp công nghệ thong tin,hoạt động nhóm nhằm phát huy năng lực học sinh -Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm,trò chơi tạo hướng thú cho học sinhIV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.	2. Kiểm tra bài cũ:Lồng ghép hoạt động khởi động 3. Giảng bài mới:Tiết 23:HOẠT ĐỘNG 1:KHỞI ĐỘNGTạo tình huống để học sinh tiếp cận các hệ thức lượng trong tam giác. Học sinh tìm hiểu về các định lý và ứng dụng của các định lý vào các bài toán thực tếLàm thế nào để tính được chiều cao của cây?GV:Tạo cho học sinh hứng thú tìm lời giảiÔn tập hệ thức lượng trong tam giác vuông HĐ của Giáo ViênHĐ của học sinhNội dung· GV:Chuyển giao nhiệm vụ.· HS:thực hiện nhiệm vụ.Các nhóm trao đổi đưa ra các kết quả đã biếtI.Hệ thức lượng trong tam giác vuông:a2 = b2 + c2b2 = a.b¢	c2 = a.c¢h2 = b¢.c¢	ah = bcHOẠT ĐỘNG 2:HÌNH THÀNH KIẾN THỨCHoaït ñoäng cuûa Giaùo vieânHoaït ñoäng cuûa Hoïc sinhNoäi dungHoạt động 2.1.Tìm hiểu nội dung định lí cosin+Tiếp cận: Chuyển giao nhiệm vụ:GV:Cho tam giác ABC vuông tại A.Nêu công thức tính a=?GV:Cho tam giác ABC bất kì .Tính a theo b,c được không?GV: + Giáo viên quan sát quá trình thảo luận của các nhóm. Phát hiện ra các khó khăn để gợi ý cũng như giúp đỡ các nhóm.GV: Phaân tích vectô theo caùc vectô ?GV. Tính BC2 ?+Hình thành kiến thức:GV: Phaùt bieåu ñònh lí coâsin baèng lôøi ?+Cũng cố:Cho tam giác ABC có c= 5; b = 8 ; = 600 .Tính a?HS: HS: Thảo luận trả lời các câu hỏi được nêu trong bài toán.HS:BC2 = = ()2= = AC2 + AB2 – 2AC.AB.cosAHS: Trong moät tam giaùc, bình phöông moät caïnh baèng toång hai caïnh kia tröø ñi hai laàn tích cuûa hai caïnh ñoù vôùi coâsin cuûa goùc giöõa chuùng.Hs các nhóm đưa ra phương án trả lời* Các nhóm nhận xét chéoII. Ñònh lí coâsina) Baøi toaùn: Trong DABC, cho bieát hai caïnh AB, AC vaø goùc A. Tính caïnh BC.b) Ñònh lí coâsin a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA b2 = a2 + c2 – 2ac.cosB c2 = a2 + b2 – 2ab.cosCHoaït ñoäng cuûa Giaùo vieânHoaït ñoäng cuûa Hoïc sinhNoäi dungHoạt động 2.2:Hệ quả định lí côsin và độ dài đường trung tuyến+Tiếp cận: Chuyển giao nhiệm vụ:Từ định lý yêu cầu HS rút ra công thức tính côsin các góc A, B, C Hệ quảGV: Höôùng daãn HS aùp duïng ñònh lí coâsin ñeå tính ñoä daøi ñöôøng trung tuyeán trong tam giaùc+Hình thành kiến thức:HS trả lờiHS thực hiện theo hướng dẫn của GVTrong tam gi¸c ABM:(1)Trong tam gi¸c ABC:(2)Thay (2) vµo (1) ta cã ®pcm.Heä quaû:c) Ñoä daøi trung tuyeán tam giaùc+cũng cố:GV. Vieát coâng thöùc tính AB, cosA ?GV: Yêu cầu HS làm bài và lên bảng trình bàyGV: Yêu cầu HS nêu cách tính góc BGV. Vieát coâng thöùc tính ñoä daøi ñöôøng trung tuyeán AM.GV: Yêu cầu HS làm bài và lên bảng trình bàyGọi HS khác nhận xét và sai (nếu có)HS trả lời. HS lên bảng trình bày AB2 = c2 = a2 + b2 – 2ab.cosC 465,44Þ AB 21,6 (cm)0,7188Þ 	 4402¢HS nêu cách làm	 25058¢HS trả lờiHS lên bảng trình bàyHS nhận xét và sửa bài vào vởd) Ví duïCho DABC coù caùc caïnh AC = 10 cm, BC = 16 cm, = 1100. a) Tính caïnh AB vaø caùc goùc A, B cuûa DABC.b) Tính ñoä daøi ñöôøng trung tuyeán AM.Hoaït ñoäng 2.3 Tiếp cận định lí sin·+Tiếp cận:chuyển giao nhiệm vụ:Bài toán: Cho đường tròn tâm bán kính và một dây cung cố định không đi qua tâm.	1. Giả sử là một điểm thay đổi trên cung lớn ( không trùng với ). Xét tam giác 	a. Nhận xét về giá trị của góc 	b. Tính giá trị của góc thông qua khi điểm thỏa mãn đi qua tâm của đường tròn. Từ đó rút ra mối công thức về trường hợp khác của .  GV:hướng dẫn HS.GV: Cho DABC vuông tại A. Tính ?· Neáu A ¹ 900 thì vẽ đường kính BD.GV Tính a theo R ?+Hình thành kiến thức:HS theo dõi và thực hiện theo hướng dẫn của GVThảo luận tìm lời giải* Thống nhất nội dung trả lời, cách lập luận để tìm đến lời giải.* Cử đại diện trình bày kết quả và giải thích cách thức tiếp cận bài toán khi có yêu cầuHS: DABC vuông tại A Þ BC = 2RÞ HS. BC = BD.sinAÞ a = 2R.sinAIII. Ñònh lí sina) Ñònh lí sin+Cũng cố: GV. Tính sinA ?HS. sinA = sin600 = Þ Þ R = b) AÙp duïngVí duï 1: Cho DABC ñeàu coù caïnh baèng a. Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp DABC.· Cho moãi nhoùm tính giaù trò moät ñaïi löôïng.GV. Neâu caùch tính hoaëc coâng thöùc caàn duøng ?HS: = 1290a = » 477,2 (cm)b = » 316,2 (cm)R = » 307,02 (cm)Ví duï 2: Cho DABC coù =200= 310 vaø AC = 210 cm. Tính goùc A, caùc caïnh coøn laïi vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ñoù.Tiết 24:Hoaït ñoäng 2.4: Tìm hieåu caùc coâng thöùc tính dieän tích tam giaùc+Tiếp cận:Chuyển giao nhiệm vụ: Nêu công thức tính diện tích tam giác theo cạnh và đường cao tương ứng .Nêu cách tính đường cao AH ( H chân đường cao hạ từ đỉnh A) . Suy ra công thức tính diện tích tam giác ABC theo a,b và góc C Từ công thức xây dựng được và định lý sin hãy xây dựng mọt công thức tính diện ∆ABC theo a,b,c và R 2) Cho ∆ABC Biết AB=b, BC=a AC =b và đường tròn (I;r) nội tiếp∆ABC .  a) Tính diện tích ∆AIB b) Tính diện tích tam giác ABC theo a,b,c và r . +Hình thành kiến thức:Cho ∆ABC ta ký hiệu ha , hb , hc là dộ dài cac đường cao lần lượt ứng với các cạnh BC,AC,AB + R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp , nội tiếp tam giác .+ p là nửa chu vi.Thảo luận trả lời các câu hỏi được nêu trong bài toán.HS. S = BC.AH = a.ha· HS thực hiện theo yêu cầu của GV HS. ha = AH = AC.sinC = bsinC Þ S = ab.sinCHS. sinC = Þ S = HS. Giao ñieåm caùc ñöôøng phaân giaùc.HS. SDOBC = ra, SDOCA = rb, SDOAB = rcHS:Ghi nhớ công thứcIII. Coâng thöùc tính dieän tích tam giaùcS = 	(1) 	(2) = 	(3) = pr	(4) = 	(5)+Cũng cố:GV. Neâu coâng thöùc caàn duøngHS suy nghĩ trả lời và làm bài· Coâng thöùc Heâ–roângp = 21 Þ S = 84 (m2)· S = pr Þ r = = 4· S = = 8,125VD3: Tam giaùc ABC coù caùc caïnh a = 13m, b = 14m, c = 15ma) Tính dieän tích DABC.b) Tính baùn kính caùc ñöôøng troøn noäi tieáp, ngoaïi tieáp DABC.HOẠT ĐỘNG 3:LUYỆN TẬPGV nêu khái niệm giải tam giácHS theo dõi và ghi nhận kiế thứcIV. Giaûi tam giaùc vaø öùng duïng vaøo vieäc ño ñaïc1. Giaûi tam giaùcGiaûi tam giaùc laø tìm moät soá yeáu toá cuûa tam giaùc khi bieát ñöôïc caùc yeáu toá khaùcGV ghi đề lên bảngGV: yêu cầu HS vẽ hình minh họaGV: yêu cầu HS đứng tại chỗ tính góc GV: yêu cầu HS lần lượt nêu cách tính cạnh b, c và lên bảng trình bàyGV nhận xét, sửa sai (nếu có)HS theo dõi và đọc đềHS vẽ hình minh họaHS trả lời = 71030¢HS nêu cách tính b = » 12,9c = » 16,5HS cùng tham giaVD1: Cho DABC coù a = 17,4, = 44030¢, = 640. Tính , b, c ?Giải: · = 71030¢· b = » 12,9· c = » 16,5GV ghi đề lên bảngGV: yêu cầu HS vẽ hình minh họaGV: yêu cầu HS lần lượt nêu cách tính cạnh c và hai góc GV: yêu cầu HS lên bảng trình bàyGV nhận xét, sửa sai (nếu có)HS theo dõi và đọc đềHS vẽ hình minh họaHS trả lờiHS lên bảng làmHS cùng tham giaVD2: Cho DABC coù a = 49,4, b = 26,4, = 47020¢. Tính c, .Giải:c2 = a2 + b2 – 2ab.cosC	» 1369,66	Þ c » 37· cosA = 	» – 0,191 Þ » 1010· » 31040 Tiết 25: HOẠT ĐỘNG 4:VẬN DỤNG· Höôùng daãn HS phaân tích caùch ño ñaïc vaø tính toaùn.· Choïn 2 ñieåm A, B treân maët ñaát sao cho A, B, C thaúng haøng. Ño AB, . · Tính chieàu cao h = CD cuûa thaùp như thế nào?HS theo dõi và làm theo yêu cầu của GVHS suy nghĩ trả lời2. ÖÙng duïng vaøo vieäc ño ñaïcBaøi toaùn 1: Ño chieàu cao cuûa moät caùi thaùp maø khoâng theå ñeán ñöôïc chaân thaùp.Giải:· Xeùt tam giaùc ABD	g = a – bÞ AD = · Xeùt tam giaùc vuoâng ACD	h = CD = AD.sinaHöôùng daãn HS phaân tích caùch ño ñaïc vaø tính toaùn. · Ñeå ño khoaûng  ... K, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc veà ñöôøng elip. IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:	1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.	2. Kieåm tra baøi cuõ: (Loàng vaøo quaù trình luyeän taäp)	3. Giaûng baøi môùi:Hoạt động của GV Hoạt động của HSNỘI DUNG KIẾN THỨCHoaït ñoäng 1: Luyeän taäp xaùc ñònh caùc yeáu toá cuûa elip H1. Xaùc ñònh a, b, c ?Ñ1. a) a = 5, b = 3, c = 4b) 4x2 + 9y2 = 1 Û Þ a = , b = , c = c) 4x2 + 9y2 = 36 Û Þ a = 3, b = 2, c = 1. Xaùc ñònh ñoä daøi caùc truïc, tieâu cöï, toaï ñoä caùc tieâu ñieåm, toaï ñoä caùc ñænh cuûa (E):a) b) 4x2 + 9y2 = 1c) 4x2 + 9y2 = 36Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp laäp phöông trình chính taéc cuûa elip H1. Neâu yeáu toá caàn xaùc ñònh ?Ñ1. a, b.a) a = 4, b = 3 	Þ (E): b) a = 5, b = 4	Þ (E): c) M(0; 3) Î (E) Þ N Î (E) 	Þ Þ a = 5, b = 3Þ (E): d) F1(; 0) Þ c = M Î (E) 	Þ Þ a = 2, b= 1Þ (E): 2. Laäp phöông trình chính taéc cuûa (E) trong caùc tröôøng hôïp sau:a) Ñoä daøi truïc lôùn laø 8, ñoä daøi truïc nhoû laø 6.b) Ñoä daøi truïc lôùn laø 10, tieâu cöï laø 6.c) (E) ñi qua caùc ñieåm M(0; 3) vaø N.d) (E) coù 1 tieâu ñieåm laø F1(; 0) vaø ñi qua ñieåm M.Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp giaûi toaùn lieân quan ñeán elip· GV höôùng daãn HS chöùng minh.H1. Tính MF1, MF2 ?H2. Tính MF1 + MF2 ?Ñ1. 	MF1 = R1 + R	MF2 = R2 – RÑ2. MF1 + MF2 = R1 + R2 Þ M thuoäc (E) coù 2 tieâu ñieåm laø F1, F2 vaø truïc lôùn 2a = R1 + R23. Cho 2 ñöôøng troøn C1(F1; R1) vaø C2(F2; R2). (C1) naèm trong (C2) vaø F1 ¹ F2. Ñöôøng troøn (C) thay ñoåi luoân tieáp xuùc ngoaøi vôùi (C1) vaø tieáp xuùc trong vôùi (C2). Haõy chöùng toû raèng taâm M cuûa (C) di ñoäng treân moät elip.Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá3'· Nhaán maïnh: Caùch xaùc ñònh caùc yeáu toá cuûa (E).– Caùch laäp pt chính taéc cuûa (E).	4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:Baøi taäp oân chöông III.Câu hỏi trắc nghiệm:Câu 1:Đường có tiêu cự bằng?A. 	B. 	C. 	D. Câu 2:Viết phương trình chính tắc của elip biết trục lớn , trục bé .A. 	B. 	C. 	D. 	Tieát 40:	 OÂN TAÄP CHÖÔNG IIII. MUÏC TIEÂU:	1.Kieán thöùc: 	OÂn taäp toaøn boä kieán thöùc chöông III.	2.Kó naêng: Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi toaùn.	3.Thaùi ñoä: Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc. . Định hướng năng lực: giúp HS rèn luyện và phát triển các năng lực như:+ Năng lực tư duy;+ Năng lực giải quyết vấn đề;+ Năng lực giao tiếp;+ Năng lực hợp tác;+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu toán học hình họcII. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CẦN ĐẠTNội dungNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng caoLuyện tập phương trình đường thẳng,PT đường tròn,phương trình đường ElipNhớ lại VTCP, VTPT và cách viết PTTS, PTTQ của đường thẳngNhớ lại công thức tính góc giữa hai đường thẳngNhớ lạicông thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳngCách lập PT đường trònCách lập PT đường ElipBiết cách xác định VTCP, VTPT và cách viết PTTS, PTTQ của đường thẳng Hiểu cách tính góc giữa hai đường thẳng và cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳngXác định tâm và BK của đường trònNhận dạng đường trònXác định 1 số yếu tốXác định được VTCP, VTPT và viết được PTTS, PTTQ của đường thẳngTính được góc giữa hai đường thẳngTính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳngTính được khoảng cách giữa hai đường thẳng song songTính được diện tích tam giác dựa vào cong thức tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳngTính được các góc trong tam giácIII. CHUAÅN BÒ:	Giaùo vieân: Giaùo aùn. Heä thoáng baøi taäp.	Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc chöông III. IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:	1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.	2. Kieåm tra baøi cuõ: (Loàng vaøo quaù trình luyeän taäp)	3. Giaûng baøi môùi:Hoạt động của GV Hoạt động của HSNỘI DUNG KIẾN THỨCHoaït ñoäng 1: Luyeän taäp giaûi toaùn veà ñöôøng thaúng H1. Nhaän xeùt veà caùc ñt AB, BC, AD ?· GV höôùng daãn caùch xaùc ñònh ñieåm A¢.H2. Xaùc ñònh VTCP cuûa D ?H3. Neâu ñieàu kieän xaùc ñònh ñieåm H ?H4. Khi naøo OMA ngaén nhaát ?H5. Neâu tính chaát ñöôøng phaân giaùc ?Ñ1. · AB chöùa A vaø AB // CDÞ AB: x + 2y – 7 = 0· BC chöùa C vaø BC ^ CDÞ BC: 2x – y + 6 = 0· AD chöùa A vaø AD ^ CDÞ AD: 2x – y – 9 = 0Ñ2. = (1; 1)Ñ3. Þ A¢(–2; 2)Ñ4. M laø giao ñieåm cuûa AA¢ vôùi D. Þ M(–2; 0)Ñ5. M Î D Û d(M,d1) = d(M,d2)Û 1. Cho hình chöõ nhaät ABCD. Bieát caùc ñænh A(5; 1), C(0; 6) vaø phöông trình CD: x + 2y – 12 = 0. Tìm phöông trình caùc ñöôøng thaúng chöùa caùc caïnh coøn laïi.2. Cho ñöôøng thaúng D: x – y + 2 = 0 vaø ñieåm A(2; 0).a) Tìm ñieåm A¢ ñoái xöùng cuûa O qua D.b) Tìm ñieåm M Î D sao cho ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc OMA ngaén nhaát.3. Laäp phöông trình hai ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc taïo bôûi hai ñöôøng thaúng:	d1: 3x – 4y + 12 = 0	d2: 12x + 5y – 7 = 0Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp giaûi toaùn veà ñöôøng troøn H1. Neâu caùch xaùc ñònh G, H· GV höôùng daãn HS caùch vieát phöông trình ñöôøng troøn ñi qua 3 ñieåm.H2. Neâu tính chaát taâm ñtroøn ngoaïi tieáp tam giaùc ?Ñ1. · G: Þ · H: Þ Û Ñ2. Û R = IA = Þ (C): (x + 5)2 + (y – 1)2 = 85C2: (C): x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0Thay laàn löôït toaï ñoä 3 ñieåm A, B, C vaøo pt (C), ta ñöôïc heä pt:Û 4. Cho 3 ñieåm A(4; 3), B(2; 7), C(–3; –8).a) Tìm toaï ñoä troïng taâm G vaø tröïc taâm H cuûa DABC.b) Vieát phöông trình ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ABC.Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp giaûi toaùn veà ñöôøng elipH1. Neâu coâng thöùc xaùc ñònh caùc yeáu toá cuûa (E) ?Ñ1. a = 4, b = 3, c = Þ 2a = 8, 2b = 6, 2c = 2Tieâu ñieåm:F1(–;0), F2(;0)Ñænh: A1(–4; 0), A2(4; 0),	B1(0; –3), B2(0; 3)5. Cho (E): . Tìm caùc yeáu toá cuûa (E).Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá· Nhaán maïnh caùch giaûi caùc daïng toaùn.	4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:Baøi taäp cuoái naêm.Câu hỏi trắc nghiệm:Câu 1:Viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với vectơ ?A. . B. . C. . D. .Câu 2:Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm và có hệ số góc ?A. . B. . C. . D. .Câu 3 :Đường thẳng nào có phương trình sau đây tiếp xúc với đường tròn ?A. .	B. .C. .	D. .Câu 4:Lập phương trình chính tắc của elip có 2 đỉnh là và hai tiêu điểm là ta được:A. .	B. .	C. .	D. .Tieát 41:	 OÂN TAÄP CUỐI NĂMI. XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ: CÁC KIẾN THỨC HỌC KÌ 2.II. MUÏC TIEÂU:	Kieán thöùc: 	OÂn taäp theo töøng chuû ñềVectô – Toaï ñoä. Heä thöùc löôïng trong tam giaùc. Giaûi tam giaùc.Phöông trình ñöôøng thaúng.Khoaûng caùch töø moät ñieåm ñeán ñöôøng thaúng, goùc giöõa hai ñöôøng thaúng.Phöông trình ñöôøng troøn.Phöông trình elip.	Kó naêng: Cuûng coá caùc kó naêng giaûi toaùn veà:Vectô – Toaï ñoä.Heä thöùc löôïng trong tam giaùc. Giaûi tam giaùc.Caùc baøi toaùn veà ñöôøng thaúng, ñöôøng troøn, ñöôøng elip.	Thaùi ñoä: Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ:	Giaùo vieân: Giaùo aùn. Heä thoáng baøi taäp.	Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc hình hoïc lôùp 10 ñaõ hoïc. IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNGAI NHANH HƠN? Có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 30s suy nghĩ và trả lời, hết thời gian quy định bạn nào có đáp án trả lời nhanh và chính xác được cộng 1 điểm tốt. Câu 1. Đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?A..	 B..	 C..	D..Câu 2. Cho đường tròn (C) :.Tìm tâm và bán kính .A. tâm bán kính 	B. Tâm bán kính C. Tâm bán kính 	D. tâm bán kính Câu 3. Viết phương trình đường tròn nhận làm đường kính với .A. 	 B. C. 	 D. Câu 4. Cho (E) có trục lớn bằng 2a,tiêu cự bằng 2c,.Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của elip?A.. B. C.	D.	Câu 5. Đường Elip có tiêu cự bằng :A..	 B..	C..	D..TLHoaït ñoäng cuûa Giaùo vieânHoaït ñoäng cuûa Hoïc sinhNoäi dungHoaït ñoäng 2: LUYỆN TẬP 7'H1. Neâu ñieàu kieän ñeå DAMB vuoâng taïi M ?H2. Neâu ñieàu kieän ñeå A, P, B thaúng haøng ?Ñ1. Û Û Ñ2. cuøng phöôngÛ x = –51. Cho caùc ñieåm A(2; 3), B(9; 4), M(5; y), P(x; 2).a) Tìm y ñeå DAMB vuoâng taïi M.b) Tìm x ñeå A, P, B thaúng haøng.Heä thöùc löôïng trong tam giaùc 13'· Cho HS neâu laàn löôït caùc coâng thöùc tính.a) AM2 = AB2 + BM2 – 2AB.BM.cosB	= 28cos = 	= b) Þ R = c) CN2 = 	= 19d) S = BA.BM.sinB = 32. Cho DABC ñeàu caïnh baèng 6 cm. Moät ñieåm M treân caïnh BC sao cho BM = 2 cm.a) Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng AM vaø tính cos.b) Tính baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp DABM.c) Tính ñoä daøi trung tuyeán veõ töø C cuûa DACM.d) Tính dieän tích DABM.Đöôøng thaúng, ñöôøng troøn, ñöôøng elip20'H1. Xaùc ñònh toaï ñoä caùc ñieåm A, B, H ?H2. Neâu caùch xaùc ñònh caùc ñt AC, BC, CH ?· GV höôùng daãn HS phaân tích caùc giaû thieát.H3. Taâm I(a; b) cuûa ñöôøng troøn coù tính chaát gì ?H4. Nhaéc laïi caùc coâng thöùc xaùc ñònh caùc yeáu toá cuûa (E) H5. Vieát phöông trình ñt ñi qua F2(8; 0) vaø // Oy ?Ñ1. A = AB Ç AH Þ A B = AB Ç BH Þ B(3; 0) H = BH Ç AH Þ HÑ2.ÞAC: 4x+5y–20=0Þ BC:x – y – 3 = 0Þ CH:3x–12y–1=0Ñ3. Þ Ñ4. a = 10, b = 6 , c = 8Ñ5. D: x = 83. Cho DABC côùi tröïc taâm H. Bieát phöông trình caùc ñt:AB: 4x + y – 12 = 0, BH: 5x – 4y – 15 = 0,AH: 2x + 2y – 9 = 0Vieát pt caùc ñt chöùa caùc caïnh coøn laïi vaø ñöôøng cao thöù ba.4. Laäp pt ñöôøng troøn coù taâm naèm treân ñt D: 4x + 3y – 2 = 0 vaø tieáp xuùc vôùi 2 ñöôøng thaúng:	d1: x + y + 4 = 0	d2: 7x – y + 4 = 05. Cho (E): .a) Xaùc ñònh toaï ñoä caùc tieâu ñieåm, caùc ñænh cuûa (E).b) Qua tieâu ñieåm beân phaûi cuûa (E) döïng ñt song song vôùi Oy vaø caét (E) taïi 2 ñieåm M, N. Tính MN.Hoaït ñoäng 4: Cuûng coáNhaán maïnh caùc noäi dung ñaõ hoïc.Một số câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kỳ 2Câu 1:Cho tam giác có Công thức tính độ dài trung tuyến mc ứng với cạnh c của A. 	B. 	C. 	D. Câu 2:Cho tam giác có gọi là tổng bình phương độ dài ba đường trung tuyến trong tam giác Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A. 	 B. 	C. 	 D. Câu 3: Cho tam giác có biết rằng Hỏi số đo góc bằng bao nhiêu?A. 	B. 	C. 	D. Câu 4: Biết rằng khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc Biết Hỏi khoảng cách bằng bao nhiêu? A. 	B. 	 C. 	D. Câu 5. Cho đường thẳng đi qua và có VTPT .Phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của đường thẳng ?A.. B..	C. .	 D. .Câu 6. Đường thẳng có phương trình tham số có tọa độ vectơ chỉ phương là :A.	B.	C.	D. Câu 7.Phương trình tổng quát cuả đường thẳng đi qua hai điểm là :A..	B. . C..	D. .Câu 8. Cho đường thẳng có phương trình tổng quát: . Đường thẳng nào sau đây song song với  ?A.. 	B..	C. .	D. Câu 9. Cho . Hỏi có bao nhiêu điểm cách một đoạn bằng 5?A. B. C. 	 D. Câu 10. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Phương trình các cạnh và đường cao của tam giác là: . Phương trình đường cao CH của tam giác ABC là:A. 	B. 	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_hinh_hoc_lop_10_hoc_ky_ii.docx