Sau khi công bố điểm thi, Bộ GD-ĐT cũng công bố kết quả phân tích phổ điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

1. Môn toán:

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 1

2. Môn văn:

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 2

3. Môn tiếng Anh:

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 3

4. Bài thi khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học)

4.1. Môn Vật lý

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 4

4.2. Môn Hóa học

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 5

4.3. Môn Sinh học

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 6

5. Bài thi khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân)

5.1. Môn lịch sử

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 7

5.2. Môn Địa lý

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 8

5.3. Môn giáo dục công dân

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 9

> Thấp thỏm canh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

> Thống kê điểm chuẩn 5 trường đại học phía bắc năm 2021