Thêm trường đại học (ĐH) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức tuyển sinh sớm gồm: Trường ĐH Tài chính – Marketing và Trường ĐH Mở TP.HCM.

Bạn đã cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển 2 trường đại học tại TP.HCM?

*Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính – Marketing vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm vào ĐH năm 2022.

Theo đó, phương thức 1 tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 2 xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt, điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm - ảnh 2

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm - ảnh 3

Phương thức 3 xét tuyển kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn với học sinh tốt nghiệp THPT các năm 2022, 2021, 2020 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm - ảnh 4

Phương thức 4 xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022, điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm - ảnh 6

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức vào Trường ĐH Tài chính – Marketing nếu đạt đủ các điều kiện sau: Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 đối với phương thức 2; đã tốt nghiệp THPT các năm 2022, 2021, 2020 đối với phương thức 3; đã tốt nghiệp THPT đối với phương thức 4; Có điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển của ngành đào tạo, chương trình đào tạo theo phương thức đăng ký xét tuyển vào trường; Phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo quy định chung.

*Trường ĐH Mở TP.HCM cũng vừa công bố kết quả xét tuyển vào ĐH chính quy năm nay (phương thức 3 đến phương thức 6 theo đề án tuyển sinh của trường).

Điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành như bảng sau:

Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm - ảnh 7

Đối với các ngành có điểm thành phần nhân hệ số, điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30 và điểm xét tuyển được làm tròn 2 chữ số thập phân.

Điểm trúng tuyển ngành luật, luật kinh tế tổ hợp văn, sử, địa (C00) cao hơn 1,5 điểm so với các tổ hợp còn lại.

Các ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng có môn toán nhân hệ số 2.

Ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.

> Những điều cần biết khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2022

> Cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo Thanh niên