369 [Thông báo] Giờ thi và phòng thi của kỳ thi ngày 10/11/2019 mới nhất

Trung tâm Tin học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xin thông báo như sau:

Tổ chức năng lực TĐT sử dụng các kỹ thuật cơ bản và nâng cao 10/11/2019

Theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHSP ký ngày 05/11/2019 thành lập Hội đồng thi năng lực Công nghệ thông tin ngày 10/11/2019.

Danh sách thí sinh dự thi đính kèm

(Thí sinh xem đề thi và địa điểm thi tại đây)

Ghi chú:

đầu tiên. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/CMND/Hộ khẩu hoặc hộ khẩu). Không có giấy tờ tùy thân, thí sinh không được vào phòng thi. Trung tâm không giải quyết bất kỳ trường hợp nào không có giấy tờ tùy thân.

2. Sau 5 ngày thi, thí sinh có thể nộp điểm trên website thsp.edu.vn.

Thí sinh có thể xem lại điểm của mình bằng cách đến phòng đăng ký của Trung tâm Tin học Đào tạo ĐH (280 An Dương Vương, P.4, Q.5) và điền đầy đủ thông tin vào phiếu phúc khảo.

Trung tâm tiếp nhận đơn khiếu nại từ ngày 15/11/2019 đến ngày 19/11/2019, những trường hợp khiếu nại sau ngày 19/11/2019 trung tâm không giải quyết.

Đăng ngày: 06/11/2019, Phan Ngân.