371 Chương trình cầu nguyện trực tuyến – Chuỗi Mân Côi (27.10.2018) mới nhất

Mân Côi (27/10/2018)

Chương trình cầu nguyện trực tuyến – chuỗi Mân Côi

Tuần 4: CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI VIỆT NAM

Thứ Bảy 27/10/2018: Cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng tại Việt Nam

(20h30 hàng ngày trên Facebook Thai Ha Media và kênh YouTube Mẹ Hằng Help)