43 Luyện nghe chính tả IELTS – Bài 278 mới nhất

Question 1:


Michelle Trager’s available time: after …………….. pm

Question 2:

Guest House Address: Errolbank Guest House,

Question 3:

Hotel’s address:……………..

Question 4:

Man’s Address: Moray House, …………….. Perth

Question 5:

Date for the birthday party of Collin’s daughter: ……………..

ĐÁP ÁN & SCRIPT:

Question 1:

Đáp án: 3.30

Script & dịch:

MICHELLE: Hi, there seems to be a problem with the fridge I bought from you last week and I would like a technician to come around and check it, please.
MAN: Oh, I’m sorry to hear about that, ma’am. May I have your name, please?
MICHELLE: My name is Michelle Trager. MAN: And your address, please? MICHELLE: It’s No. 17 Primrose Cottage, High Street, Cambridge. MAN: OK, just give me a moment to check the technician’s log… ah, we have a technician that will be servicing another customer near your area this afternoon, so, I can schedule you for a 2 pm visit. Is that OK?
MICHELLE: Oh, no, that’s not a good time for me because I have to pick up my son from school and that’ll take about an hour and a half, so I’ll be available after 3.30 pm. Can we adjust the time, please?
MAN: I don’t think that’s going to be a problem. OK, Miss Trager, please expect our technician to arrive at your specified time.

Michelle: Xin chào, hình như có vấn đé gì đó với chiếc tủ lạnh tôi mua bên anh tuân trước nên tôi muón kỹ thuật viên đến và kiểm tra.
Người đàn ông: ó, tôi xin lỗi vì điéu này thưa chị. Tôi có thể xin tên của chị được không? Michelle: Tôi tên là Michelle Trager.
Người đàn ông: Và địa chì của chị là gì ạ?
Michelle: số 17 Primrose Cottage, phố High, Cambridge.
Người đàn ông: Vâng, để tôi kiểm tra sổ trực của kỹ thuật viên., à, sẽ có người đến kiểm tra cho một khách hàng khác ở gấn khu nhà chị vào chiều nay, nên tôi có thể lên lịch cho anh ấy đến sửa giúp chị vào 2 giờ chiều nay. Chị thấy có được không?
Michelle: Oh, vào lúc đấy thì không được vì tôi phải đi đón con trai đi học về. Chắc sẽ phải mất 1 tiếng giờ 30 phút, nên sau 3 giở 30 chiều tôi mới rảnh. Chúng ta có thể xếp lại lịch một chút được chứ?
Người đàn ông: Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Vậy chị Trager, chị hãy chờ kỹ thuật viên đến vào thời gian đó nhé.

Question 2:

Đáp án: 9 Brentwood Road

Script & dịch:

WOMAN: Mr. Franks would like to schedule a meeting with you later in this week.
MAN: I’ll be meeting some clients out of town on Friday morning. He can come join me then.
WOMAN: OK, I’ll let him know. Where should he meet you?
MAN: At the Errolbank Guest House, 9 Brentwood Road. Tell him to be there at 10.
Người phụ nữ: ông Frank muốn đặt lịch gặp anh lúc nào đó trong tuần này.
Người đàn ông: Tôi sẽ gặp một vài khách hàng ở ngoại thành vào sáng thứ Sáu. ông ấy có thể đến chỗ tôi cũng được.
Người phụ nữ: Vâng, tói sẽ báo ông ấy biết. Ông ấy có thể gặp anh ở đâu ạ?
Người đàn ông: ở Errolbank Guest House, số 9 đường Brentwood. Bảo ông ấy có mặt ở đó lúc 10 giờ nhé.

Question 3:

Đáp án: 15 Museum Avenue

Script & dịch:

WOMAN: Hi, I’m calling to inquire about the party that was booked for my husband.
MAN: May I have your husband’s full name, please?
WOMAN: It’s Anthony Casern.
MAN: OK, found it. The party will be held at the Sheraton Hotel at 1 5 Museum Avenue.

Người phụ nữ: Xin chào, tôi gọi để hỏi về bữa tiệc mà tôi đã đặt cho chồng tôi.
Người đàn ông: Tôi có thể xin họ tên đầy đủ của anh nhà mình được không?
Người phụ nữ: Anh ấy là Anthony Casern.
Người đàn ông: Vâng, tôi thấy rồi. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn Sheraton ở số 15 Đai lộ Museum.

Question 4:

Đáp án: 39 John Street

Script & dịch:

WOMAN: I’m terribly sorry about that. I’ve spoken with your delivery department and they told me that the laptop will be delivered by tomorrow morning.
MAN: I really hope so. Anyway, could you confirm that you have the right address?
WOMAN: Of course, sir. The address listed is Moray House, 39 John Street. Perth.
MAN: OK, that’s correct.

Người phụ nữ: Thực sự rất xin lỗi anh về việc này. Tôi đã nói chuyện với bên bộ phận chuyển hàng và họ nói đến sáng mai, máy tinh xách tay của anh sẽ được chuyển đến.
Người đàn ông: Mong là như vậy. Dù sao thì chị có thể xác nhận lại xem địa chỉ của tôi đã chính xác hay chưa.
Người phụ nữ: Dĩ nhiên rồi ạ. Địa chỉ ghi ở đây là Moray House, số 39 phố John, Perth.
Người đàn ông: Được rồi, đúng rói chị ạ.

Question 5:

Đáp án: (the) 28 (th) (of) June / June (the) 28(th)

Script & dịch:

WOMAN: Shakey’s Pizza, how may I help you?
MAN: Hi, I’d like to book a birthday party for my daughter, please.
WOMAN: Sure, sir. What date are you thinking to have it?
MAN: Hopefully, Saturday, the 28th of June.
WOMAN: OK, let me check if no one has booked for that date yet… yes, it’s available.
MAN: Great! Can we have it from 11am to 4pm, please?
WOMAN: No problem, sir, that’s noted. OK, may I have your name, please? MAN: My name is Collin Hegna.

Người phụ nữ: Đây là Shakey’s Pizza, tói có thể giúp gì cho bạn?
Người đàn ông: Chào chị. Tôi muốn đặt một bữa tiệc sinh nhật cho con gái tói.
Người phụ nữ: Vâng, thưa anh. Anh muốn tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày nào?
Người đàn ông: Mong là vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 6.
Người phụ nữ: Vâng, để tói kiểm tra lịch xem ngày đó có ai đặt chưa…vâng, chưa có ai đặt anh ạ.
Người đàn ông: Tuyệt quá! Chúng tôi có thể tổ chức tiệc từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều được không?
Người phụ nữ: Không thành vấn đề anh ạ, tói đã ghi lại rói. Vậy tói cỏ thề biết tên của anh được không?
Người đàn ông: Tôi tên là Collin Hegna.
Xem thêm các bài LUYỆN NGHE CHÍNH TẢ IELTS

APUS chuyên tư vấn học bổng trường Mỹ từ bậc Trung học, Đại học và Sau Đại học