51 Quá khứ của feel là gì? Cách chia động từ feel với từng thì mới nhất

Feel là một trong những động từ bất quy tắc và thường xuất hiện nhiều trong các bài kiểm tra. Vậy quá khứ của Feel là gì? Cách chia động từ feel với từng thì? Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ giúp các bạn trả lời những thắc mắc đó.

Quá khứ của Feel là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa 
feel felt felt cảm thấy

Ví dụ:

 • I feel so happy today.
 • He feels sorry about this.

Một số động từ cùng quy tắc với Feel

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bleed Bled Bled
Breed Bred Bred
Feed Fed Fed
Meet Met Met
Speed Sped/Speeded Sped/Speeded

Xem thêm các bài viết liên quan:

 • Quá khứ của read là gì? Cách chia động từ read với từng thì
 • Quá khứ của leave là gì? Cách chia động từ leave trong tiếng Anh
 • Quá khứ của hurt là gì? Cách chia động từ hurt với từng thì 
Quá khứ của Feel
Quá khứ của Feel

Cách chia thì với động từ Feel

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn feel feel feels feel feel feel
Hiện tại tiếp diễn am feeling are feeling is feeling are feeling are feeling are feeling
Quá khứ đơn felt felt felt felt felt felt
Quá khứ tiếp diễn was feeling were feeling was feeling were feeling were feeling were feeling
Hiện tại hoàn thành have felt have felt has felt have felt have felt have felt
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been feeling have been feeling has been feeling have been feeling have been feeling have been feeling
Quá khứ hoàn thành had felt had felt had felt had felt had felt had felt
Qúa khứ hoàn thành tiếp diễn had been feeling had been feeling had been feeling had been feeling had been feeling had been feeling
Tương lai will feel will feel will feel will feel will feel will feel
Tương lai tiếp diễn will be feeling will be feeling will be feeling will be feeling will be feeling will be feeling
Tương lai hoàn thành will have felt will have felt will have felt will have felt will have felt will have felt
Tương lai  hoàn thành tiếp diễn will have been feeling will have been feeling will have been feeling will have been feeling will have been feeling will have been feeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would feel would feel would feel would feel would feel would feel
Conditional Perfect would have felt would have felt would have felt would have felt would have felt would have felt
Conditional Present Progressive would be feeling would be feeling would be feeling would be feeling would be feeling would be feeling
Conditional Perfect Progressive would have been feeling would have been feeling would have been feeling would have been feeling would have been feeling would have been feeling
Present Subjunctive feel feel feel feel feel feel
Past Subjunctive felt felt felt felt felt felt
Past Perfect Subjunctive had felt had felt had felt had felt had felt had felt
Imperative feel Let′s feel feel

Ví dụ cấu trúc Feel trong tiếng Anh

Cấu trúc Feel trong tiếng Anh khá đa dạng và có nhiều dạng bài tập khác nhau. Bhiu sẽ tổng hợp cho các bạn 2 dạng ví dụ như sau để các bạn hiểu hơn kiến thức đã học.

Ví dụ 1: Sắp xếp thành câu đúng

 1. like/ happy./ feel/ he’s/ I
 2. headache./ John/ a/ feels
 3. shirt/ tight./ the/ feels/ quite/ Mary/ is
 4. Hoa/ watching/ her./ feels/ is/ someone
 5. We/ anime./ like/ feel/ watching

Đáp án ví dụ 1:

NHẬP MÃ BHIU5TR – GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP


Vui lòng nhập tên của bạn

Số điện thoại của bạn không đúng

Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 1. I feel like he’s happy.
 2. John feels a headache.
 3. Mary feels the shirt is quite tight.
 4. Hoa feels someone is watching her.
 5. We feel like watching anime.

Ví dụ 2: Chia động từ feel sao cho đúng

 1. We…happy.
 2. John… terrible he didn’t sleep last night.
 3. He… that he was being watched by her.
 4. Mary…sorry that she can’t go to her brother’s wedding.
 5. I like playing volleyball with my friends.

Đáp án ví dụ 2:

 1. feel
 2. feels
 3. felt
 4. feels
 5. feel

Trên đây là tổng hợp những kiến thức về quá khứ của feel cùng cách chia thì với động từ feel và các ví dụ mà Bhiu cung cấp nhằm giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức. Chúc bạn nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .