Quy định về phòng cháy, chữa cháy trong công ty.

Quy định về phòng cháy, chữa cháy trong công ty.

On

Qui định về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) –         Tuyệt đối không hút thuốc lá, mang thuốc lá, diêm quẹt vào trong nhà xưởng hoặc dùng lửa đốt trong xưởng sản xuất và trong giờ làm việc, không mang và sử dụng…

Quy định về trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong công ty

Quy định về trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong công ty

On

†  –         Người lao động đến nơi làm việc phải tuân thủ theo sự sắp xếp của người sử dụng lao động và người chỉ huy trực tiếp về công việc và nơi làm việc. –         Người lao động đến nơi làm…

Chức năng, nhiệm vụ, công việc nhân viên marketing

Chức năng, nhiệm vụ, công việc nhân viên marketing

On

 Nhân viên marketing –         Tổ chức được các sự kiện –         Quản lý PG –         Nắm được kỹ năng truyền thông. –         Hoạch định chiến lược marketing theo định hướng kinh doanh của Ban Lãnh đạo –         Xây dựng và triển khai…

Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh

Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh

On

 Nhân viên kinh doanh : –         Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp phòng kỹ thuật giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng. –        …

Chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

Chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

On

 Trưởng phòng kinh doanh Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của phòng kinh doanh. Vạch ra các chiến lược kinh doanh và đôn đốc nhân viên kinh doanh thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đề ra. –        …