Linh kiện của các dòng điện thoại giá sỉ

Linh kiện của các dòng điện thoại giá sỉ

1/ SLIM SIM Lite:
– Có thể cập nhật iccid mới bằng cách nhập lệnh:
*5005*7672*20 số iccid càn nhập # bấm phím gọi.
– Có thể nhập imsi để ghép thủ công khi iccid chết bằng cách nhập lệnh: *5005*7672*10 số imsi cần nhập # bấm phím gọi.
Giá:
+ 01 cái : 35.000 VND/ Cái
+ 05 cái : 30.000 VND/ Cái
+ 20 cái : 25.000 VND/ Cái
+ 50 cái : 20.000 VND/ Cái
+ 100 cái: 18.000 VND/ Cái
—> Sim update được nhiều lần.
—> Trên 100 cái vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

slim1slim3

2/ CLUB SIM:
Ghép bằng mode thần thánh:
(CHỈ THAO TÁC 1 LẦN DUY NHẤT ĐỂ MỞ CHỨC NĂNG THẦN THÁNH)
– Bỏ sim & sim ghép ClubGsm vào máy,đợi 5s để máy nhận sim hoàn chỉnh,sóng hiện đầy đủ.
– Bấm nút home (trên iPhone X thì bấm nút nguồn) hiện gọi khẩn cấp.
– Bấm mã lệnh : *5005*7672*00# hoặc *5005*7672*99#
_ Xuất hiện bảng chọn: input icced để hiện ô nhập ICCID
– Nhập dòng mã 20 số sau :
* 89014104278656914506
– Sau đó chọn 3G/4G Sharp mode,chọn chấp nhận và kích hoạt vào trong là xong.
—> SIM ĐÃ LÊN THẦN THÁNH.
– Gía 45k/1sim
– Số lượng inbox GIÁ VÍP

sim1sim2sim1

MÀN HÌNH IPHONE – IPAD

mh8p mh7p mh6sp 5555555555555555555

Tên hàng hóa Giá bán GIÁ SỈ BẢO HÀNH
MÀN HÌNH IPHONE ZIN ÉP KÍNH
MÀN HÌNH ZIN IP4 245 liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5C 415 liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5G 455 liên hệ test
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 5S 415 liên hệ (test)
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6G 585 liên hệ (test)
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6 P 1020 liên hệ (test)
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6S 1000 liên hệ (test)
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 6 SP 1.700 liên hệ (test)
MÀN HÌNH 7 ZM 1.500 liên hệ test
MÀN HÌNH 7 PLUS ZM 2.200 liên hệ test
MÀN HÌNH 8 ZM 2.500 liên hệ test
MÀN HÌNH 8 PLUS ZM 3.500 liên hệ test
MÀN HÌNH IPHONE X ZM 7.500 liên hệ test
MÀN HÌNH IPAD
MÀN HÌNH IPAD MINI 1 590 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD MINI 2 855 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 2 855 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 3/4 500 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 5/E 1560 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH IPAD 6 liên hệ 6 tháng (test)

MÀN HÌNH IPHONE ZIN LINH KIỆN
MÀN HÌNH 3GS 100 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 4G 190 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 4S 190 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 5G 210 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 5C 210 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH 5S 210 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6G 255 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6P 335 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6S 355 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 6SP 410 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 7G 375 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 7 P 510 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH 8G 410 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH 8 P 510 liên hệ 6 tháng test

MÀN HÌNH SONY – SAMSUNG – OPPO – ZENPHONE

mhj2mhj52222222222222222222222222222222222222222man hinh sony

Tên hàng hóa Giá bán GIÁ SỈ BẢO HÀNH
SONY
MÀN HÌNH SONY C2305 260 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY C3 BỘ 475 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY C4 BỘ 415 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY C5 BỘ<đen> 635 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY C5 BỘ<trắng> 625 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY E4 rời 220 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SONY M2 BỘ 185 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY M4 BỘ 310 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY M5 BỘ 480 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SONY XA<nhiều màu> 510 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY XA1 475 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY XA Ultra/C6 675 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SONY Z BỘ 315 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z1 BỘ 315 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z2 BỘ 315 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z3 BỘ Trắng 355 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z3 BỘ Đen 355 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z4 610 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SONY Z5 TRẮNG 460 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY Z5 ĐEN 610 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SONY Z ultra 595 liên hệ 3 tháng(test)

SAMSUNG
MÀN HÌNH SAM SUNG ON5 190 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG ON7 230 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SAM SUNG A3(15) 415 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A3(16) 960 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A5(15) 355 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A5(16) 2320 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A7.15 1240 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG A7(16) oled 1260 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SAM SUNG E5 350 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG E7 385 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SAM SUNG J100 155 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG J1.16 410 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG J1 MINI 110 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG J2.15 310 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG J2.15 Gold 345 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 PRIM/G532 200 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J2.16 325 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J2 pro 1135 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2015) 300 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 oled 785 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 (2016) 325 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J3 Pro 685 liên hệ 3 tháng(test)

MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2015) 300 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 oled 785 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 (2016) 375 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5.16 oled 960 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J5 Prim 385 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH SAMSUNG J7.15 350 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 oled 1110 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16 380 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7.16 oled 1210 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Prim 425 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Pro 1000 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAMSUNG J7 Pro oled 1110 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SAM SUNG I8552 200 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG I8262 175 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG I9082 195 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG I9152 410 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH SAM SUNG G7102 155 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G318 120 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G313H 120 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G530 200 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG G361/G360 190 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH SAM SUNG G355H 185 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH SAM SUNG S7562/7560 140 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG S5830 90 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG S6102 75 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH SAM SUNG S5360 100 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB
MÀN HÌNH TAB T111/6 245 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB T211 285 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB T230/1 285 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH TAB T285 610 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH TAB T311 695 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH TAB T560/1 485 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH HUAWEI T1-701 410 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HUAWEI T1-702 410 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HUAWEI S8-701 395 liên hệ 3 tháng test
OPPO
MÀN HÌNH OPPO R1001 155 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R2001 195 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R831 110 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R8001 BỘ 255 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R829 BỘ 255 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R827 BỘ 255 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO R7 765 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH OPPO JOY3/A11 BỘ 210 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO 5/A31 BỘ 210 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO 7/A33 BỘ 290 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO 9/A37 BỘ 280 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO NEO9S /A39 BỘ 285 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO MICRO 5/A51 BỘ 320 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO F1/A35 BỘ 325 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO F1S/A59 BỘ 300 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO A71 340 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO A83 420 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH OPPO F1 Plus A 500 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH OPPO F1 Plus OLED 1130 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F3 385 liên hệ 3 thnags test
MÀN HÌNH OPPO F3 lite/A57 285 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F3 plus 390 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO F5 350 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH OPPO X9006 430 liên hệ 3 tháng test
ASUS – ZENFONE
MÀN HÌNH ZEN 2 5.0.0 BỘ 360 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 2 5.5.0 BỘ 375 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 2 5.5.1 BỘ 345 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH ZEN 4 BỘ 235 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 4.5 BỘ 335 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 5 BỘ 300 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 6 BỘ 355 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH ZEN C BỘ 245 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN GO 345 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN GO 4.5 BỘ 265 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN GO 5.5 BỘ 385 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH ZEN 2 Laser 5.0 345 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 2 Laser 5.5 410 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 2 Sefile 335 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH ZEN MAX 335 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH ZEN 3 MAX 5.2 355 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 3 MAX 5.5 355 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 4 MAX 5.2 355 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH ZEN 4 MAX 5.5 375 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH K012 185 liên hệ 3 tháng (test)

HTC
MÀN HÌNH HTC 8X 350 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC E9 410 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D616 375 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D620 325 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC D626 W 345 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH HTC D626 B 345 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D816 375 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC D820 385 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH HTC M7 265 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M8 310 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH HTC M9 310 liên hệ 3 tháng test
LG
MÀN HÌNH LG G2 510 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LG G3 610 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LG P705 130 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH LG P707 845 liên hệ 3 tháng test
LENOVO
MÀN HÌNH LENOVO A5000 315 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LENOVO A6000 310 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH LENOVO A7000 325 liên hệ 3 tháng (test)
VIVO
MÀN HÌNH VIVO V1 285 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V3 310 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V5 295 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO V7 435 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH VIVO Y31 265 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y51 320 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y53 265 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH VIVO Y55 265 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH NOKIA LUMIA
Man Hinh Nokia N9(Hang chinh hangcam ung va lcd lien khoi)111
Tên hàng hóa Giá bán GIÁ SỈ BẢO HÀNH
MÀN HÌNH NOKIA 1202 ZIN A 23 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 1202 B 15 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 105 B 26 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 105 ZIN 50 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 105.17 28 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 1661/1800 37 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 1200 30 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 1208/1600 32 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH NOKIA 2 350 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 216/150 40 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 220 B 43 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 220 ZIN 80 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 225 55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 2700/N500 B 48 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 2700/N500 ZIN 65 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH NOKIA 3 430 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 305/308 85 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 311 105 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 3110C/2690 30 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 3310 45 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 3310 zin 60 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 430 105 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 435 110 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH NOKIA 5 435 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA N500 zin 55 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA N500 45 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 520 110 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 530 175 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 535 205 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 540 555 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 5800 55 liên hệ 3 tháng test

MÀN HÌNH NOKIA 6 675 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 625 325 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 630 275 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 630 zin 300 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 6030/2610 23 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 6300 B 45 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 6300 ZIN 55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 640 435 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 640XL 585 liên hệ 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 6500S 50 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA 6700 135 liên hê. 3 tháng test
MÀN HÌNH NOKIA 6700 ZIN 185 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH NOKIA C1/X1 JXD 27 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C1/X1 ZIN 40 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C2.03 ZIN 80 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C3/C300 B 55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA C3 ZIN 110 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA E71 75 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH NOKIA X3.02 B 43 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X3.02 ZIN 70 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X3.00 55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X2.02 55 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X 95 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA X2 405 liên hệ 3 tháng (test)
MÀN HÌNH NOKIA XL 180 liên hệ 3 tháng (test)

MÀN HÌNH XIAOMI
mi not4mi not 4xmi not5

MÀN HÌNH REDMI 4X 275 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH REDMI NOT4 315 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH REDMI NOT4X 315 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH REDMI NOT5 435 liên hệ 6 tháng (test)
MÀN HÌNH REDMI MI 4 345 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH REDMI 4A 315 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH REDMI 5A 315 liên hệ 6 tháng test
MÀN HÌNH XIAOMI MI 4 385 liên hệ 6 tháng test

 

CẢM ỨNG CÁC LOẠI

c260c261c262 c263c265
Tên hàng hóa Giá bán GIÁ SỈ BẢO HÀNH
TAB
CẢM ỨNG TAB T585 230 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG TAB T531 175 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T530 190 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T555 190 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T560 130 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T311 110 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T331 100 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T231 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T230 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T211 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T116 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T111 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB T110 65 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG TAB P7500 195 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB P5200 155 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG TAB P3100 70 liên hệ 3 tháng (test)

CẢM ỨNG ACER A1-713 135 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ACER B1-723 90 liên hệ 3 tháng (test)

CẢM ỨNG ASUS TAB ME172 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ASUS TAB ME571 195 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ASUS TAB K012 zin 170 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ASUS TAB K012 A 90 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ASUS TAB K00E 155 liên hệ 3 tháng (test)

CẢM ỨNG HUAWEI TAB S8-701 125 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HUAWEI TAB T1-701 110 liên hệ 3 tháng (test)

CẢM ỨNG MASSTEL T712 65 liên hệ 3 tháng (test)

CẢM ỨNG MOBELL TAB 8i 155 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG MOBELL TAB 8 PRO 2016 100 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG MOBELL TAB 8 PRO 2017 95 liên hệ 3 tháng (test)

IPHONE – IPAD
CẢM ỨNG IPAD 6 zin 335 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD 5/E zin 315 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD 5/E 125 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD 3/4 100 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD 2 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD mini 4 235 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD MINI3 CÓ IC 135 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD MINI3 k0 IC 95 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG IPAD MINI CÓ IC 125 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IPAD MINI K0 IC 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 3G 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 3GS 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 4G/4S 37 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 5G 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG IP 5S 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 5G 48 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 5S 48 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 6G 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 6 GP 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LIỀN RON 6S 75 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LIỀN RON 6 SP 105 liên hệ 3 tháng test
SONY
CẢM ỨNG SONY Z 85 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY lai Z 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SONY Z1 85 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY lai Z1 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SONY Z1 MINI 100 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z1S 170 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY ZR 120 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z Ultra 135 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z2 110 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY lai Z2 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SONY Z3 Đ 90 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z3 Tr 110 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z3 MINI 110 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z4 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z5 Trắng 125 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z5 Đen 125 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY Z5 mini 110 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SONY XA 135 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY C3 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY C4 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY C5 120 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY C1905 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY C2305 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY C5302 60 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY E3 85 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY E4 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY L1 195 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SONY M2/D2305 43 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY M4 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY M5 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SONY ST21 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY ST25 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SONY ST26 65 liên hệ 3 tháng (test)
HTC
CẢM ỨNG HTC D526 75 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D610 75 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D616 105 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG HTC D620 85 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG HTC D626 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG HTC D816G 75 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D816H 75 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D820 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG HTC D826 85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC D828 90 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC M7 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG HTC M8 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG HTC M9 85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC E8 80 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG HTC E9 80 liên hệ 3 tháng (test)
ZENFONE – ASUS
CẢM ỨNG ZEN 6 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN 5 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN 4.5 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN 4 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN 2 5.5.0 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN 2 5.5.1 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN 2 5.0.0 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM EN 2 5.0 (Z00D) 85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 2 laser 5.0.0 85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 2 laser 5.5.0 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 2 laser 5.5.1 selfile 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN GO 80 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN GO 4.5 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN GO 5.5 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN C 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN MAX 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG ZEN 3 MAX 85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 3 MAX 5.2 85 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 3 MAX 5.5 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG ZEN 4 MAX pro 75 liên hệ 3 tháng test

LG
CẢM ỨNG LG F240 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LG F320/G2 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LG F180 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LG F180 zin 165 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LG F160 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LG F400/G3 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LG P705 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LG D325/L70 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LG E450 70 liên hệ 3 tháng (test)
LENOVO
CẢM ỨNG LENOVO A850 80 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LENOVO A7000 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LENOVO A6000 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG LENOVO A5500 110 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO A5000 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO A3300 90 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P70 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P705 65 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P770 80 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG LENOVO P780 80 liên hệ 3 tháng test
OPPO
CẢM ỨNG OPPO R8001 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R3001 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R2001 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R1001 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R831 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R829 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R827 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R821 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO R815 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO JOY3/A11 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO NEO 5/A31 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO NEO 7/A33 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO F1/A35 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO NEO 9/A37 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO NEO 9/A37 zin 60 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO NEO 9S/A39 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO MICRO 5/A51 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO F3lite / A57 55 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO F1S/A59 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO F1S/A59 zin 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO A71 55 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG OPPO U707 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG OPPO X9006 80 liên hệ 3 tháng (test)
SAMSUNG
CẢM ỨNG SAM SUNG ON5 50 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG ON7 50 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG J1/J100 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J1 MINI 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J1.16 75 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG J2 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J2Pri/G532 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J2Pri/G532 zin 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG J3 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J3.16 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J5 73 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J5.16 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J7 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG J7.16 90 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG I9200 90 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG I9152 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG I9082 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG I8552 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG I8262 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG I8160 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S7392 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S7580 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S7560/S7562 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S7270 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S6810 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S6102 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S5830 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S5360 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S5233 20 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG S3653 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG G7102 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG G530 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG G530 zin 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G531 50 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G360 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG G361 45 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G355 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG G313 60 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG SAM SUNG G318 63 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG SAM SUNG G110 55 liên hệ 3 tháng (test)
NOKIA
CẢM ỨNG NOKIA 1520 90 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA 1320 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N920 85 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N830 90 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N820 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N720 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N625 CTY 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N625 45 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N620 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N535 2C 45 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N535 2S 45 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N530 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N520 KHUNG ZIN 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N520 KHUNG A 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N520 ZIN 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N520 A 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N503 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N501 35 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG NOKIA N435 ZIN 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N435 KHUNG ZIN 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N430 40 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N311 20 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N308 35 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N305 20 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N300 20 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA N202/N200 20 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA X2 60 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA XL 45 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG NOKIA X 40 liên hệ 3 tháng (test)
VIVO
CẢM ỨNG VIVO V1 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V3 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V3 max 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V5 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V5 max 60 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO V5 lite 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO Y31 50 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG VIVO Y35 55 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO Y51 50 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG VIVO Y53 55 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG VIVO Y55 55 liên hệ 3 tháng (test)
XIAOMI
CẢM ỨNG RED MI NOT 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG RED MI NOT 2 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI NOT 3 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI NOT 4 65 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI NOT 5 70 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG RED MI NOT 4X 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4X 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI MAX 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI MAX2 90 liên hệ 3 tháng test
CẢM ỨNG RED MI 2 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 3 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG MI 4 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4i 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4S 95 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 4A 70 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG RED MI 5A 70 liên hệ 3 tháng (test)
SKY
CẢM ỨNG SKY A850 80 liên hệ 3 tháng (test)
COOLPAD
CẢM ỨNG E501 75 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG E502 80 liên hệ 3 tháng (test)
CẢM ỨNG E503 90 liên hệ 3 tháng (test)

News Reporter